Zašto zabrana pušenja? 

 
Samo potpuna zabrana pušenja na svim zatvorenim javnim mjestima može svima osigurati osnovno ljudsko pravo na čist zrak koji ne ugrožava zdravlje i život, kako pušačima tako i nepušačima.
 

Kako to postići?

 
Sveobuhvatni zakon o kontroli duhana uz dobru implementaciju jedini je način osiguravanja prostora bez duhanskog dima. 
 

Kakav je novi zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima?

 
Prednact zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH prezentiran je 4. oktobra 2016. i upućen u dalju proceduru, a zvanični predlagač zakona je Federalno ministarstvo zdravstva. Nakon njegovog usvajanja, isti je tokom 2017. prešao u Nacrt zakona i kao takav krenuo u dalju proceduru. Tokom ove godine održane su i javne rasprave o nacrtu, sa centralnom javnom raspravom koja je održana 11. oktobra 2017. u Parlamentu Federacije BiH. Sve novosti vezane za zakon i dalju proceduru, možete pratiti u našoj sekciji novosti.
 

Šta predviđa novi zakon o kontroli duhana?

 
Pored potpune zabrane pušenja na svim javnim mjestima, novi zakon predviđa reguliranje niza drugih pitanja među kojima su i pitanja vezana za promociju, prodaju i pakiranje duhanskih proizvoda. Osim toga, novi zakon će biti u potpunosti usklađen za Okvirnom konvencijom o kontroli duhana Svjetske zdravstve organizacije i Direktivom EU o duhanskim proizdvodima. 
 

Šta je kampanja „Smeta Mi“?

 
Kampanja „Smeta Mi“ je javna kampanja u okviru Inicijative za kontrolu duhana Udruženja PROI koja za cilj ima podršku i promociju novog zakona o kontroli duhana kojim bi se osigurala zaštita od štetnih zdravstvenih, ekonomskih, društvenih i ekoloških posljedica konzumiranja duhanskih proizvoda i izloženosti duhanskom dimu. U media centru kampanje „Smeta Mi“ možete pronaći novosti iz oblasti kontrole duhana kako u BiH, tako i u svijetu, mapu trenutnih javnih lokacija bez duhanskog dima koja se kontinuirano nadopunjuje i multimedijalne sadržaje.
 

Kako podržati kampanju „Smeta Mi“ i novi zakon o kontroli duhana?

 
Svoju podršku možete dati učešćem u našoj foto kampanji #SmetaMi, potpisivanjem peticije za podršku novom zakonu, ali i praćenjem i podrškom na našim društvenim mrežama – Facebooku, Twitteru, Instagramu i na YouTube-u.
 
Ako ste pravno lice, podršku možete dati i pridruživanjem našem Partnerstvu za BiH bez duhanskog dima. Izjavu za pridruživanje možete pronaći ovdje. 
 
 
Kampanja "Smeta Mi" dio je projekta „Ostvarivanje ljudskih prava  i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana“ koji je pokrenut sa ciljem doprinosa promociji i zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u oblasti ekonomskih, društvenih i kulturnih prava kroz naglašavanje prava na životni standard koji omogućava zdravlje i blagostanje.
 
Naš cilj je ojačati funkcionalne i koordinirane mehanizme zaštite od razarujućih zdravstvenih, društvenih, ekoloških i ekonomskih posljedica konzumiranja duhana i izloženosti duhanskom  dimu u Bosni i Hercegovini.
 
 
 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija