Dalal Midhat Talakić

Dalal Midhat Talakić

Amel Tuka

Amel Tuka

Armin Gredić

Armin Gredić

Jasmin Ligata

Jasmin Ligata

Erna Saljević

Erna Saljević

Amel Mekić

Amel Mekić

Filip Andronik

Filip Andronik

Vedran Marčeta

Vedran Marčeta

Dom zdravlja

Dom zdravlja "Omer Maslić"

Tomislav Cvitanušić

Tomislav Cvitanušić

TV Hema

TV Hema

Udruženje Kult, Gradačac

Udruženje Kult, Gradačac

Lokalni tim Ilijaš - Asocijacija srednjoškolaca

Lokalni tim Ilijaš - Asocijacija srednjoškolaca

Željko Stanojević

Željko Stanojević

Centar za mlade

Centar za mlade "Spajalica"

Miroslav Jerinić

Miroslav Jerinić

Centar za edukaciju - CEM

Centar za edukaciju - CEM

Svijet organskog čaja Franz & Sophie

Svijet organskog čaja Franz & Sophie

NewsBlic portal

NewsBlic portal

Savez izviđača grada Zenica

Savez izviđača grada Zenica

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija