Uvod

Pušenje je ozbiljan javno - zdravstveni problem koji već odavno ima razmjere pandemije i kao takav je u vrhu prioriteta donosioca odluka iz sektora zdravstva u cijelom svijetu. Prema Globalnom istraživanju pušenja kod školske djece i mladih (GYTS) na području FBiH evidentirano je povećanje prevalence pušenja sa 11.3% u 2008. godini na 24% u 2019. godini. Ovako visoka prevalenca pušenja među djecom i mladima urgira razvoj politika koje bi zaštitile djecu i mlade od velikih posljedica po zdravlje. 

U bosanskohercegovačkom društvu ovisnost o pušenju i duhanskim proizvodima je uveliko prihvaćena, smatra se na neki način “normalnim'' obrascem ponašanja. Da bi se ovakav stav promijenio, neophodan je razvoj programa promocije zdravlja i prevencije rizičnog ponašanja mladih u pogledu konzumacije duhana i duhanskih proizvoda. Za mlade, koji svoja mišljenja i stavove kreiraju posmatrajući svoje uzore - roditelje, nastavnike, profesore, članove zajednice, veoma je važno stvoriti okruženje koje promovira zdrav život, koje na bilo koji način ne prihvata normalizaciju konzumacije duhana i duhanskih prerađevina, a još manje pušačku ovisnost. Kroz stvaranje okruženja u kojim konzumiranje duhanskih proizvoda nije normalna pojava, a pogotovo onih školskih, mladima se ukazuje na osjećaj odgovornosti zaštite i unapređenja individualnog zdravlja i zdravlja okoline.

Program “Škole bez duhana” prvi je korak ka stvaranju zdravog okruženju za djecu i mlade. Radi se o zaštiti i promicanju zdravlja svih koji uče, rade i borave u školi, čime im se omogućava da preuzmu kontrolu nad svim aspektima školskog okruženja koji utječu na zdravlje. Ovaj program pruža priliku da učenici, nastavnici, pomoćno osoblje, roditelji, staratelji i svi članovi zajednice dobiju  daju svoj doprinos kreiranju nove ili ažuriranju postojeće politike borbe protiv pušenja. Neophodno je zajednički odlučiti šta treba ući u politiku i pripremiti alate za komunikaciju i prateće oglašavanje. U situaciji u kojoj osoblje i učenici igraju važnu ulogu u oblikovanju školske politike za borbu protiv pušenja, veće su šanse da će ovi akteri u potpunosti razumjeti šta se od njih očekuje i pomoći u praćenju provedbe nove politike.

 

Šta politika mora sadržavati?

Jasno navedite u kojim se zonama u školi ne smije pušiti. Na vama je da odredite do kojih granica želite ići izvan školskog dvorišta. Ako imate dodatne prostore koji su dio škole, poput igrališta, razmislite i o njihovom uključivanju.

Navedite u kojim se terminima politika primjenjuje, poput događaja nakon nastave, sportskog poluvremena, aktivnosti ili sastanaka koje održavaju nastavnici, kao i slučajeva kada djeca napuštaju školski prostor tokom odlaska na izlete. Uključite postavljanje odgovarajućih znakova za podršku odvikavanju od pušenja namijenjenih nastavnom i pomoćnom osoblju, roditeljima, posjetiteljima i učenicima. Bez obzira na konkretan sadržaj ili aktivnosti, važno je oblikovati politiku u školama na optimističan način i naglasiti pozitivne ishode koji se želi postići.


Šta slijedi nakon donošenja politike?

Svi moraju znati gdje je tekst vaše politike dostupan: postavite je na školsku web stranicu, kanale društvenih mreža, oglasne ploče ili u školski bilten, ako ga imate. Uručite dokumente o politici svakom članu osoblja i pošaljite pismo svakom roditelju. Uključite školske klubove, školsko vijeće, mentore ili sportske timove na način da oni aktivno pomažu u provedbi politike. 

Pošaljite pismo roditeljima odnosno starateljima u kojem ćete:

1. Objasniti promjenu politike škole kada je u pitanju borba protiv pušenja;

2. Navesti zdravstvene, obrazovne i društvene razloge za promjenu politike;

3. Tražiti podršku u primjeni nove politike


Kako predstaviti politiku?

Najbolji način za podizanje svijesti o novoj školskoj politici borbe protiv pušenja je organiziranje manifestacije njenog predstavljanja. Organiziranje ovakvog događaja pomaže u određivanju jasnog datuma za početak provedbe politike i nudi priliku za uključivanje i informiranje ključnih partnera u zajednici, učenika, roditelja i osoblja. 

Manifestacija posvećena predstavljanju školske politike može uključivati:

1. Obraćanja osoblja, učenika ili partnera koji će istaći razloge zašto je vaša škola razradila školsku politiku borbe protiv pušenja.

2. Predstavljanje aktivnosti na planu prevencije konzumiranja duhana i podizanja svijesti, te u oblasti projekata u koje su učenici uključeni. Na događajima učenici mogu izvoditi pjesme i recitacije i predstavljati svoje umjetničke radove.

3. Predstavljanje promotivnog materijala.

4. Izvještavanje lokalnih medija podići će nivo svijesti o vašoj politici.

 

Obrazac za školsku politiku borbe protiv pušenja

 [Naziv škole] zalaže se za kreiranje sigurnog i zdravog okruženja.

Svjesni smo da učenici, zaposlenici i posjetitelji imaju pravo udisati zrak bez duhanskog dima unutar škole i oko nje. Potvrđujemo da posredna izloženost duhanskom dimu, poznata i kao pasivno pušenje, povećava rizik od pojave raka pluća, bolesti srca i ostavlja mnoge zdravstvene posljedice. Znamo da je pušenje navika koja najčešće stiče u djetinjstvu i zato smo predani kreiranju okruženja bez duhana i duhanskog dima i podizanju nivoa znanja, stavova i vještina kod učenika kada je u pitanju donošenje pozitivnih odluka

 

Ciljevi

1. Zaštititi prava učenika, osoblja, roditelja i posjetitelja da ne budu izloženi duhanskom dimu

2. Poboljšati zdravlje učenika, nastavnika i pomoćnog osoblja

3. Educirati mlade o opasnim posljedicama pušenja

4. Pružiti poticaj i podršku pušačima koji žele prestati pušiti

5. Smanjiti količinu otpadaka uzrokovanog pušenjem oko škole

6. Postati zdrav uzor u lokalnoj zajednici

 

Zadaci

1. Kreirat ćemo školsko okruženje bez duhanskog dima (ova se politika odnosi na sve duhanske proizvode i e-cigarete).

2. Pobrinut ćemo se da obrazovanje o pušenju bude dio nastavnog plana kroz programe kreiranja “škola bez duhana”

3. Usvojit ćemo i podržati mjere za sprečavanje pušenja kod učenika, osoblja, roditelja, staratelja i članova šire školske zajednice.

4. Pružit ćemo podršku mladim ljudima kojima je potrebna podrška da prestanu pušiti.

5. Promovirat ćemo programe podrške odraslim osobama kojima je potrebna podrška za prestanak pušenja.

6. Pobrinut ćemo se da osoblje promovira zdrave stilove života uz pozitivan stav.

7. Osigurat ćemo da se osoblje upozna s politikama i kvalitetno ih razumije, a isto ćemo učiniti i sa postupcima i usvojenom praksom za podršku provedbi školske politike borbe protiv pušenja.

8. U razvoj politike i prakse u oblasti borbe protiv pušenja uključit ćemo svo osoblje, direktore, učenike, roditelje i staratelje iz zajednice i po potrebi ostale vanjske institucije.

9. Pobrinut ćemo se da se ova politika nastavi primjenjivati i kada djeca i mladi napuste školsku imovinu.

 

OBRAZLOŽENJE

Svi članovi školske zajednice imaju pravo na rad i učenje u okruženju bez duhanskog dima.

1. Izloženost pasivnom pušenju povećava rizik od pojave raka pluća, bolesti srca i drugih bolesti.

2. Izloženost uzorima koji puše normalizira ponašanje koje uključuje pušenje i može imati izrazito negativan utjecaj na poruke za borbu protiv pušenja.

3. Pušenje je najveći uzrok smrti i bolesti koji se može spriječiti.

4. Dvije trećine pušača počinje pušiti prije 18. godine.

5. 40% pušača počinje redovno pušiti prije 16. godine.

6. Za mlade koji počnu pušiti prije 16. godine dva puta je veća vjerovatnoća da će  nastaviti pušiti i da će biti teži pušači u odnosu na one koji počnu pušiti kasnije u životu.

7. Što djeca prije postanu pušači, veći je rizik od razvoja stanja opasnih po život, poput raka pluća ili bolesti srca ako nastave pušiti u odrasloj dobi.

“Škola bez duhana” nudi pozitivnu promociju zdravlja djece i mladih, te doprinosi njihovom cjeloživotnom razvoju nakon škole.

 

Kreiranje okruženja bez duhanskog dima

Ova se politika odnosi na učenike, osoblje, roditelje i staratelje, javnost, izvođače radova ili druga lica koja koriste školske prostorije ili rade u njima. isto važi za vozila, uključujući vozila koja se koriste za prevoz učenika.

Pušenje duhana ili elektronskih cigareta nije dozvoljeno ni u jednom dijelu školskih prostorija i terena, uključujući ulazni prostor u školu (kapija), parkirališta, vrtne površine, šetališta, igrališta, sportski tereni itd. Ova politika primjenjivat će se podjednako i na prostorima izgradnje objekata u budućnosti odnosno tokom faze izgradnje svake nove zgrade ili projekta obnove ili preseljenja. 

Za posjetitelje koji konzumiraju duhan i duhanske proizvode uključujući elektronske cigarete u školskim zgradama ili na terenu neće biti predviđenih prostora za pušenje. 

Politika se odnosi na sve događaje i aktivnosti u školi, uključujući one koji se odvijaju prije i poslije nastave, sve organizirane sastanke kojim prisustvuju zaposlenici škole u sklopu svog rada, kao i učesnici navedenih sastanaka i događaja.

Prikladni promotivni materijali bit će izloženi u školskim prostorima kako bi se kreirala pozitivna vizualna poruka koja podržava stvaranje okruženje bez duhanskog dima.

Pušenje duhana ili elektronskih cigareta nije dozvoljeno ni u jednom školskom vozilu ili vozilu u vlasništvu ili najmu škole, kao ni u privatnom vozilu koje se koristi za prijevoz učenika ili osoblja u okviru školskih aktivnosti. Škole su također dužne osnažiti zakone o zabrani pušenja u autobusima koji se koriste za prijevoz učenika. Ova se politika primjenjuje i kada se učenici vode na školske ekskurzije, posjete ili izlete. Školsko i pomoćno osoblje se obavještava o tome da pušenje nije dopušteno kada su na dužnosti odnosno kada rade s učenicima.


Aktivnosti na prevenciji pušenja (mjere)

Učenici ne smiju konzumirati bilo kakve duhanske proizvode ili e-cigarete kada nose školsku uniformu ili predstavljaju školu u bilo kojem svojstvu.

Zaposlenicima nije dozvoljeno da puše duhan ili elektronske cigarete u vidnom polju učenika. Od zaposlenih će se tražiti da ih učenici ne vide kako puše, čak i ako su izvan školskog terena ili poslije nastave.

Obrazovanje o pušenju dio je školskog nastavnog plana o opijatima (uključujući zdravstvene učinke, pravne, ekonomske i socijalne aspekte upotrebe duhana) i može se proširiti i na druge predmete (biologija, hemija, građansko obrazovanje, geografija, matematika).

Za edukaciju o štetnostima duhana koristit će se više metodologija primjerenih dobi učenika, a sve sa ciljem sprječavanja  pušenja.  Škola mora podržati obrazovanje o duhanu i kroz fazu prelaska iz osnovne u srednju školu. Roditelji i staratelji uživaju podršku i potiču se na aktivno uključivanje u obrazovanje djece o duhanu kroz aktivnosti u kući i školi itd.


Osoblje

Za članove osoblja koji se ne pridržavaju školske politike borbe protiv pušenja predviđen je disciplinski postupak u školama. Članovima osoblja će biti ponuđena podrška koja će im pomoći da prestanu pušiti.

 

Posjetitelji i neslužbeno osoblje

Osoblje je ovlašteno tražiti od lica koja nisu uposlenici da se pridržavaju pravila u slučaju da ih krše.


Praćenje i evaluacija

Politika će se analizirati i dorađivati u dogovoru sa cijelom školskom zajednicom. Ona će biti široko promovirana (kroz upoznavanje osoblja s njom, ugovore o radu za osoblje, priručnike, web stranice, oglasne ploče, promotivne materijale) i učinjena dijelom ugovora za lica koja iznajmljuju školske prostorije. Upravni odbor škole će nadgledati politiku kako bi se osiguralo poštivanje iste kao i njena uspješna provedba.

 

 

Ovaj vodič kreiran je od strane Udruženja PROI, uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija