Partnerstvo za Bosnu i Hercegovinu bez duhanskog dima je neformalna saradnja, nezavisna od industrijskih, komercijalnih, biznis i drugih konfliktnih interesa te nije pravno obavezujuća. Partnerstvo okuplja predstavnike/ce državnih institucija na svim nivoima vlasti, nevladine organizacije i druge organizacije civilnog društva, predstavnike/ce privatnog biznisa, medije, članove/ice akademske zajednice i druge zainteresovane strane u svrhu realizacije kampanje zagovaranja za promjenu, usklađivanje i implementaciju zakona za kontrolu duhana.
     
Misija Partnerstva je efektivno zagovaranje za izmjenu, usklađivanje i implementaciju zakona koji je u skladu sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana. Partnerstvo djeluje kako bi zaštitilo zdravlje stanovništva BiH kroz javno zagovaranje i uticanje na izmjenu  politike kontrole duhana u cilju zaštite ljudskih prava u BiH. Svi partneri prepoznaju ključni značaj jačanja multisektoralne saradnje u radu na kontroli duhana u BiH kroz uspješnu komunikaciju djelovanja i izgradnju kapaciteta u oblastima definisanim Okvirnom konvencijom.
 
Partnerstvo se zasniva na principu saradnje i međusobne saglasnosti. Partneri iskazuju da će da se zalažu za ciljeve koji su navedeni u Manifestu za BiH bez duhanskog dima, te iskazuju svoju punu opredijeljenost i obavezu da će provoditi sve potrebne aktivnosti kako bi se u cijelosti ostvarili ciljevi i svrha ovog Partnerstva. 
 
Pristupanjem Partnerstvu, partneri se obavezuju da će razmjenjivati znanje i iskustvo o politikama, smjerovima i strategijama relevantnim za područje djelovanja Partnerstva, te zajedno djelovati u aktivnostima koje su u vezi sa specifičnim oblastima Okvirne konvencije o kontroli duhana. Obavezuju se i da neće ulaziti u partnerstvo sa duhanskom industrijom, te da neće prihvatiti sponzorstva, donacije, poklone ili usluge koje nude duhanske industrije.
 

Saznajte kako pristupiti partnerstvu

 
Partnerstvo je inicirano od strane Udruženja PROI  u okviru projekta “The accomplishment of the human rights and fundamental freedoms through tobacco control“, koji finansira Evropska unija.

Ova web stranica izrađena je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva
odgovornost Udruženja PROI i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

EUOvaj projekat finansira Evropska unija