Partnerstvo za Bosnu i Hercegovinu bez duhanskog dima je neformalna saradnja, nezavisna od industrijskih, komercijalnih, biznis i drugih konfliktnih interesa te nije pravno obavezujuća. Partnerstvo okuplja predstavnike/ce državnih institucija na svim nivoima vlasti, nevladine organizacije i druge organizacije civilnog društva, predstavnike/ce privatnog biznisa, medije, članove/ice akademske zajednice i druge zainteresovane strane u svrhu realizacije kampanje zagovaranja za promjenu, usklađivanje i implementaciju zakona za kontrolu duhana.
     
Misija Partnerstva je efektivno zagovaranje za izmjenu, usklađivanje i implementaciju zakona koji je u skladu sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana. Partnerstvo djeluje kako bi zaštitilo zdravlje stanovništva BiH kroz javno zagovaranje i uticanje na izmjenu  politike kontrole duhana u cilju zaštite ljudskih prava u BiH. Svi partneri prepoznaju ključni značaj jačanja multisektoralne saradnje u radu na kontroli duhana u BiH kroz uspješnu komunikaciju djelovanja i izgradnju kapaciteta u oblastima definisanim Okvirnom konvencijom.
 
Partnerstvo se zasniva na principu saradnje i međusobne saglasnosti. Partneri iskazuju da će da se zalažu za ciljeve koji su navedeni u Manifestu za BiH bez duhanskog dima, te iskazuju svoju punu opredijeljenost i obavezu da će provoditi sve potrebne aktivnosti kako bi se u cijelosti ostvarili ciljevi i svrha ovog Partnerstva. 
 
Pristupanjem Partnerstvu, partneri se obavezuju da će razmjenjivati znanje i iskustvo o politikama, smjerovima i strategijama relevantnim za područje djelovanja Partnerstva, te zajedno djelovati u aktivnostima koje su u vezi sa specifičnim oblastima Okvirne konvencije o kontroli duhana. Obavezuju se i da neće ulaziti u partnerstvo sa duhanskom industrijom, te da neće prihvatiti sponzorstva, donacije, poklone ili usluge koje nude duhanske industrije.
 

Saznajte kako pristupiti partnerstvu

 
Partnerstvo je inicirano od strane Udruženja PROI  u okviru projekta “The accomplishment of the human rights and fundamental freedoms through tobacco control“, koji finansira Evropska unija.

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija