Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH usvojen je danas na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH sa 50 glasova “za” čime je završen još jedan važan dio faze usvajanja zakona koji ima potencijal da spasi na hiljade života.

Ovaj zakon sa sobom donosi niz noviteta i odredbi među kojima je ograničavanje upotrebe duhanskih proizvoda u svim zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima i radnim mjestima, regulisanje prodaje, pakiranja i promocije duhanskih proizvoda, ograničavanje upotrebe duhanskih proizvoda u automobilima ukoliko se u njima nalazi maloljetna osoba, kao i brojne druge odredbe koje se tiču sastava duhanskih proizvoda, a sve u cilju zaštite zdravlja kako nepušača, tako i pušača ali i zaštite djece i mladih od agresivnog marketinga duhanske industrije i dostupnosti duhanskih proizvoda.
 
“Imajući u vidu sve štetne posljedice koje proizlaze iz upotrebe duhana i duhanskih proizvoda i izlaganju duhanskom dimu, gdje je prije svega velika smrtnost upravo od onih bolesti koje se direktno mogu povezati sa navedenim, ali i sve druge štetne posljedice među kojima su i one ekonomske, društvene i ekološke, samo ovakav zakon prilikom čije izrade su u obzir uzete samo najbolje svjetske prakse sa dokazanim efektima može adresirati te posljedice i osigurati građanima osnovno ljudsko pravo na život i zdravo okruženje,” poručili su iz Udruženja PROI.
 
Primjeri drugih zemalja: Pozitivne promjene
 
Zemlje koje su već odavno uvele slične zakone, već imaju mjerljive pozitivne efekte istih:
Procijenjeno je da je u Irskoj prevenirano približno 4000 smrtnih slučajeva i to samo onih nastalih uslijed izlaganja posrednom pušenju tri godine poslije uvođenja zakona. U ovoj zemlji zabilježen je i pad štetnih čestica u barovima za 83%, dok je kod radnika u ovim objektima zabilježeno veliko poboljšanje u plućnoj funkciji.
Turska je postala zemljom bez dima u središtu globalne financijske krize 2009., kad se njen BDP smanjio za 3,3%. U isto vrijeme prihod od usluga u ugostiteljstvu je povećan za 5,2%, a iznos PDV prikupljen u ugostiteljskom sektoru je porastao za više od 20%. Turska je sada model drugim zemljama kada je riječ o političkoj predanosti i volji da se bori protiv epidemije duhana, te zaštiti svoje građane.
Slovenija je također jedan od primjera sa vidljivim pozitivnim učincima. U periodu od 15 godina u kojem su se uvodile pojedinačne mjere kontrole duhana u skladu sa preporukama Okvirne konvencije o kontroli duhana, zabilježen je značajan pad u prevalenci pušenja. Samo godinu dana od ograničenja upotrebe duhanskih proizvoda (uvedenog 2007.), korištenje duhanskih proizvoda u ovoj zemlji među odraslima je opalo sa 22,3% na 17,5%, a izloženost duhanskom dimu je opala sa 27% na 21% i nastavila opadati u narednim godinama.
 
“U praksi je dokazano da odvojene prostorije nisu efikasan način zaštite od duhanskog dima za kojeg je dokazano da lako prodire kroz najmanje pukotine i lako se širi po prostorijama bez obzira na ventilaciju i druga inžinjerska rješenja. Vodeći se tim, ali i najboljim primjerima zemalja sa efikasnim zakonima i dokazanim pozitivnim učinkom kao i ekonomskom neisplativošću prostorija za pušenje, novi zakon ne može dopustiti mogućnost pušenja u zatvorenim javnim mjestima,” poručili su iz Udruženja PROI.  
Interes građana i ljudska prava ne smiju biti u duhanskom dimu
 
Iako su odavno poznate štetne posljedice konzumiranja duhanskih proizvoda, posebnu pažnju treba obratiti na samu izloženost duhanskom dimu koji također predstavlja prijetnju po zdravlje i život. Mnogi građani su bez mogućnosti izbora i protiv svoje volje izloženi duhanskim dimu, a među njima je i ogroman procenat djece i mladih.
 
“Ovdje se ne radi o ograničavanju prava pušača da konzumiraju duhanske proizvode. Svi oni to sasvim slobodno mogu činiti u javnom prostoru, tamo gdje ne ugrožavaju ljude koji se nalaze oko njih kao što ih ugrožavaju u zatvorenim prostorima. Slično je i sa mnogim drugim stvarima: ako ste ljubitelj brze vožnje, možete brzo voziti na mjestima predviđenim za to i tamo gdje nema opasnosti da ćete ugroziti nečiji život,” naglasili su iz Udruženja PROI.
 
Bosna i Hercegovina i njeni građani također zaslužuju pozitivne promjene
 
Donošenje ovakvog zakona nije samo “preporuka dobre prakse” u cilju zaštite zdravlja i osiguravanja ljudskih prava, već i pravna obaveza koju je Bosna i Hercegovina preuzela još 2009. godine činom ratifikacije Okvirne konvencije o kontroli duhana. Osim što Nacrt novog zakona predviđa maksimalno usklađivanje sa ovom Konvencijom, on predviđa i usklađivanje sa EU Direktivom o duhanskim proizvodima. Regulacija ove oblasti nužan je preduslov za EU integracije, a pitanja iz iste našla su se i u Upitniku Europske komisije koji je u decembru prošle godine upućen Bosni i Hercegovini.
 
“Drago nam je da su parlamentraci i parlamentarke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH prepoznali važnost i nužnost ovakvog zakona i dali mu svoju podršku. Ovim činom su pokazali da su spremni i voljni raditi u interesu građana i zaštiti njihovih osnovnih prava. Sada je otvoren put za jednu novu fazu. Vjerujemo da bi konačno usvajanje ovakvog zakona omogućilo da kroz nekoliko mjeseci njegove implementacije već vidimo i osjetimo brojne pozitivne efekte koje sada vidimo u zemljama sa sličnim zakonima. To građani ove zemlje zaslužuju,” poručili su iz Udruženja PROI.
 
Uzimajući u obzir da naredna faza procedure podrazumijeva javnu raspravu, Udruženje PROI poziva sve građane i građanke da učestvuju u istoj i pridruže se pokretu za zaštitu prava na život i okruženje koje ne predstavlja direktnu prijetnju po zdravlje.

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija