Velika smrtnost kao posljedica konzumiranja duhana i izloženosti duhanskom dimu, ogromna izoženost pasivnom pušenju na javnim mjestima među kojima je i velika izloženost djece i alarmantna situacija kada je u pitanju reklamiranje i promocija duhanskih proizvoda i neispunjavanje međunarodnih, pravnih obaveza koje Bosna i Hercegovina ima prema Okvirnoj konvenciji o kontroli duhana, samo su neki od razloga zbog kojih je potreban novi zakon u ovoj oblasti.

Danas je u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH. Konsturktivnoj javnoj raspravi koju je organiziralo Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona uključio se veliki broj zainteresanih građana, predstavnika javno-zdravstvenih institucija, nevladinih organizacija, i mladih pojedinaca - članica Partnerstva za BiH bez duhanskog dima ali i pojedinaca koji podržavaju novi zakon, koji su uz nekoliko pitanja izrazili veliku podršku zakonu i promociji zdravlja. Pored predstavnika Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, raspravi je prisustvovao i Hazim Kapić, ministar zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona.

Snježana Bodnaruk, sekretarka Federalnog ministasrtva zdravstva prisutnima je obrazložila zakon i posebno se osvrnula na pravne obaveze Bosne i Hercegovine, naglasivši tri glavne oblasti u kojima je potrebna regulacija koje uključuju prodaju duhanskih proizvoda maloljetnim osobama, ograničavanje upotrebe duhanskih proizvoda u zatvorenim javnim prostorima i regulisanje reklamiranja, promocije i sponzorstva duhanske industrije i njenih proizvoda. „Pored obaveza koje imamo u odnosu na Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2009. godine, važno je naglasiti da je osnovni cilj ovog zakona unaprjeđenje i zaštita zdravlja stanovništva od posljedica izloženosti duhanskom dimu i konzumiranja duhanskih proizvoda,“ naglasila je Bodnaruk posebno se osvrnuvši na važnost međusektoralne saradnje i multidisciplinarnog pristupa koji je prisutan od samog početka pripreme zakona.

„Pušenje je vodeća bolest ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine koja alarmantno ugrožava zdravlje sadašnjih i budućih generacija u našoj zemlji. U BiH se bilježi preko 11 000 smrtnih slučajeva godišnje koji se direktno povezuju sa pušenjem kao najdominantnijim faktorom rizika za zdravlje,“ naglasio je Davor Pehar, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine ističući kobne zdravstvene posljedice trenutno nedovoljne regulacije bitnih pitanja iz oblasti kontrole duhana koje Nacrt novog zakona adresira u cilju smanjenja ovih štetnih posljedica. Pehar je posebno naglasio kako se zakon donosi „za zdravlje svih nas“, bez obzira radi li se o pušačima ili nepušačima.

Velika podrška građana, protiv jedino duhanska industrija

Prilikom duge i konstruktivne rasprave, prisutni su izrazili veliki interes za temu i iskazali podršku svim odredbama novog zakona, naglasivši prepoznavanje značaja promocije zdravih stilova života i preventivnog djelovanja ali i važnost adekvatne implementacije svih njegovih odredbi. Javnoj raspravi prisustvovali su i predstavnici duhanske industrije koji su iskazali svoje nezadovoljstvo trenutnim odredbama zakona navodeći ih kao previše „restriktivne“ i posebno se osvrnuli na navodno mogući negativan utjecaj na ugostiteljske objekte.

Predstavnici Udruženja PROI koji već više godina radi u oblasti kontrole duhana i zagovaranja za novi zakon u ovoj oblasti kroz saradnju sa Federalnim ministarstvom zdravstva, naglasili su kako se ovakvi i slični argumenti odavno koriste od strane duhanske industrije.

„Ovakvi argumenti duhanske industrije već su širom svijeta zabilježeni kao dio taktika za odugovlačenje, modifikaciju ili odgađanje usvajanja i primjene efektivnih javno-zdravstvenih mjera , te iz tog razloga nisu iznenađujući. Vodeći se iskustvima drugih zemalja koje su uvele ovakve zakone, stojimo iza toga da potpuno ograničavanje upotrebe duhanskih proizvoda u zatvorenim javnim prostorima nema nikakvog negativnog efekta na prihod i promet ugostiteljskih objekata. Jako je važno naglasiti da zagovaramo odsustvo mogućnosti kreiranja bilo kakvih odvojenih prostorija za pušače, koje bi se osim što ne pružaju adekvatnu zaštitu od duhanskog dima, pokazale kao ekonomski neisplative za ugostiteljske objekte,“ naglasili su predstavnici Udruženja PROI još jednom ističući svjetski trend potpunog ograničavanja pušenja u zatvorenim javnim i radnim mjestima.

Naredna javna rasprava održat će se u Kantonu Sarajevo, u sali Općine Centar 13.7. sa početkom u 10 sati, a iz Udruženja PROI još jednom su pozvali sve građane koji prepoznaju važnost novog zakona da daju svoju podršku u daljem procesu i da se aktivno uključe u rasprave.

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija