Danas je u organizaciji Evropskog udruženja studenata prava – ELSA Sarajevo, a u saradnji sa Udruženjem PROI održan "Simulirani parlament 2018". Tema Parlamenta je "Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje".

Iz spektra aktuelnih događanja na društvenoj i političkoj sceni, studenti Pravnog fakulteta odabrali su ovu temu na temelju koje se može pokrenuti konstruktivna i produktivna rasprava.

Prisjetimo se nacrt novog Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje predviđa ograničenje konzumiranja duhana u zatvorenim javnim i radnim mjestima kao i regulisanja prodaje, promocije i pakiranja duhanskih proizvoda, regulisanje odnosa duhanske industrije i vlasti i brojna druga pitanja, a sve po uzoru na progresivne primjere i iskustva drugih država u oblasti kontrole duhana. Nacrt zakona je razmatran i usvojen 16.02.2017. godine, te upućen Parlamentu Federacije BiH u daljnju parlamentarnu proceduru, a krajem godine u Sarajevu je održana i Centralna javna rasprava o Nacrtu zakona. Nacrt zakona je pripremljen za drugu fazu razmatranja. S tim u vezi, Nacrt zakona je upućen kantonima na uvid 24.04.2018. godine radi pripreme za daljnji postupak razmatranja.

Studenti su argumentovano raspravljali, a prisutnima su se na samom početku obratili: Lejla Balić (docentica PFSA) i Senad Šepić (Zastupnik u PSBIH) koji su pozdravili ovakav pristup uključivanja mladih u politiku.

Asistentica Pravnog fakulteta u Sarajevu Selma Mezetović Međić učestvovala je u debati u svojstvu predlagača Zakona, ističući lični stav podrške o hitnom usvajanju ovog Zakona.

„Čast mi je biti jedan od organizatora Simulacije parlamenta 2018. godine. Namjera simulacije je poučiti studente zakonodavnom postupku, unaprijediti prezentacijske i govorničke vještine, te ih upoznati sa kolegama istog interesa. Glavni cilj je upoznati studente prava s praktičnim iskustvom u donošenju normativnog akta, te poticati buduće pravnike na argumentiranu raspravu“, naveo je Miloš Davidović, organizator Simuliranog parlamenta 2018.

„Nama u PROI-u je izuzetno drago što su studenti Pravnog fakulteta Sarajevo prepoznali važnost  Zakona o kontroli duhana i duhanskih proizvoda, koji se trenutno nalazi u proceduri. Jako je bitna činjenica da su se ovi mladi obrazovani ljudi uključili u diskusiju i vjerujemo da će njihovo učešće podsticati vlasti za što brže usvajanje ove bitne zakonske regulative”, poručuje izvršna direktorica Udruženja PROI, Uliana Bakh.

Kao zaključak današnjeg simuliranog parlamenta, izdvajamo da je većina studenata pozdravila Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, što je izuzetno značajno, jer na taj način šalju poruku o hitnom usvajanju ovog Zakona.

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija