Među školskom djecom u Federaciji BiH došlo je do drastičnog porasta konzumacije duhanskih proizvoda. Stručnjaci tvrde da je ova situacija uzrokovana nedostatkom adekvatnih zakona i intervencija u oblasti kontrole duhana.

To pokazuju rezultati najnovijeg globalnog istraživanja pušenja kod školske djece (GYTS FBiH) koje je proveo Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH. Kao ilustracija ovih zabrinjavajućih trendova može poslužiti podatak da je broj trenutnih konzumenata duhanskih proizvoda u 2019. godini skočio na 24,4% u odnosu na 17,7% u 2013. godini. Umjesto smanjivanja, u istom periodu je porastao i procenat konzumenata cigareta među školskom djecom koji sada iznosi 13,8%. Također, istraživanje je pokazalo visok nivo izloženosti djece pasivnom pušenju - 55% djece redovno udišu duhanski dim na zatvorenim javnim mjestima. 

Ovaj trend dodatno je pogoršan brzom ekspanzijom korištenja nargile među mladima, čiji procenat sada iznosi 16,1%. Navedeni pokazatelji svrstavaju Federaciju BiH na neslavnu poziciju regionalnog rekordera u konzumaciji duhanskih proizvoda kod školske djece, i to u odnosu na Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru i Sloveniju. Popularnost i povećana konzumacija nargila ne samo da dovodi do pojave hroničnih zdravstvenih tegoba, nego i doprinosi širenju zaraznih bolesti, što je otežavajući faktor u vrijeme pandemije COVID-19. 

Ovo istraživanje je predstavila koordinatorica za kontrolu duhana FBIH dr Aida Ramič-Čatak u okviru regionalnog dijaloga koji je organiziralo Udruženje PROI (BiH) u partnerstvu sa organizacijama Propulsion (Srbija) i Preporod (Crna Gora). Dijalog je održan krajem novembra povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta a govornici su bili stručnjaci iz različitih sektora iz tri države. Učesnici su naglasili važnost sveobuhvatnih zakona i intervencija koje uključuju smanjenje dostupnosti duhanskih proizvoda kroz povećanje akciza, potpune zabrane direktnog i indirektnog reklamiranja duhanskih proizvoda, uključujući zabranu na mjestima prodaje na internetu, kao i zabranu pušenja na svim zatvorenim javnim mjestima.

Učesnici su posebno naglasili neophodnost proaktivnijeg djelovanja škola na planu borbe protiv pušenja među mladim. “Škole trebaju preuzeti odlučniju odgovornost u nominiranju pušenja kao neprihvatljivog oblika ponašanja koji indirektno utječe na mnoge druge negativne pojave u društvu. U saradnji sa nevladinim sektorom i stručnjacima u oblasti javnog zdravstva škole trebaju stalno raditi na provođenju preventivnih programa. Ministarstva nadležna za obrazovanje trebaju preuzeti aktivnu ulogu u kreiranju politika kojima se zagovara nulta stopa pušenja među djecom i mladima” - izjavila je Naida Hota-Muminović, direktorica Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu.

Organizatori su naglasili da će ovaj dijalog biti tek prvi u seriji događaja organizovanih u cilju jačanja napora da se kreiraju sveobuhvatne javne politike u oblasti kontrole duhana u BiH i regiji Balkana. 

Snimak online dialoga možete pronaći na Facebook kanalu kampanje “Prodišimo” - link

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija