Pismo upućeno predsjedniku Švicarske Alainu Bersetu sa zahtjevom da se da prioritet zdravlju građana nad komercijanim interesima duhanske industrije, te da se bez daljeg odlaganja ratificira Okvirna konvencija o kontroli duhana i Protokol o nedozvoljenoj trgovini duhanskih proizvoda, je uputila inicijativa ASH (Action on Smoking and Health) koju podržava 106 organizacija iz cijelog svijeta, među kojima su PROI i Udruženje za prevenciju ovisnosti Narko-Ne.

Švicarska je jedna od rijetkih zemalja koja nije ratificirala Okvirnu konvenciju o kontroli duhana, iako je potpisala još 2004. godine. Ratifikacija Okvirne konvencije podrazumijeva da švicarsko zakonodavstvo treba biti usaglašeno sa određenim minimalnim zahtjevima definisanim konvencijom, uključujući i zabranu prodaje maloljetnicima i ograničenja oglašavanja duhanskih proizvoda. Ono što je zabrinjavajuće, jeste da tri glavne duhanske kompanije, Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) i Philip Morris International (PMI) imaju velike fabrike u Švicarskoj, dok dvije od njih, JTI i PMI, imaju svoje globalno sjedište u ovoj zemlji. Rukovodioci u tim kancelarijama donose odluke u vezi sa svojim smrtonosnim proizvodima koji se plasiraju i prodaju širom svijeta.

Ovakvi odnosi Švicarske sa duhanom negativno utiču na njenu sposobnost da postane globalna agencija za razvoj, jer je duhan beskrajni neprijatelj razvoja. "Želimo da izrazimo našu duboku zabrinutost i neodobravanje zbog situacije u Švicarskoj u pogledu kontrole duhana", navodi koalicija koju predvodi ASH. “Duhan je međunarodni problem sa ozbiljnim posljedicama po javno zdravlje, ljudska prava i ekonomski razvoj", dodali su.

 

Povodom slanja ovog pisma, održana je i press konferencija u Ženevi. Neke od poruka su bile: “Švicarski državljani se truju i ubijaju, a vlada ne deluje. 106 organizacija koje su predvodile Oxy-Suisse i ASH US uputilo su pismo predsjedniku Švicarske, pozivajući ga da ratifikuje globalni ugovor o duhanu, Okvirnu konvenciju SZO o kontroli duhana (FCTC) i radikalno promijeni odnos sa duhanskim kompanijama.” Pregled press konferencije možete pronaći na ovom linku.

 

Podsjećamo da se od 1. do 6. oktobra 2018. u Ženevi održava osma sjednica Konferencije strana Okvirne konvencije SZO (COP) o kontroli duhana gdje ministri, zvaničnici i predstavnici vlada, agencija Ujedinjenih nacija, međunarodnih međuvladinih organizacija i predstavnika civilnog društva učestvuju kako bi razgovarali u kontekstu ciljeva održivog razvoja i  budućnosti kontrole duhana na putu ka zdravijem svijetu.

 

Pismo u cijelosti možete pročitati ovdje.

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija