Partnerstvo za BiH bez duhanskog dima u čijem sastavu je 35 nevladinih organizacija osuđuje nastavak agresivnog prodora British American Tobacco-a na tržište Bosne i Hercegovine i jačanje duhanske industrije u BiH i regiji.

U srijedu, 12. aprila  potpisan je ugovor između British American Tobacco (BAT) kompanije i kompanije Bulgartabac o kupovini vodećih duhanskih brendova iste i s njima povezanih prava za tržišta Bugarske, Adria regije i Rusije, kao i 100% udjela u maloprodajnom poslovanju u Bosni i Hercegovini. 
 
Podsjećamo da je u septembru 2016. godine, Vlada FBiH prodala 39,9% dionica Fabrike duhana Sarajevo (FDS) i time je BAT za nerealno mali iznos (Vlada FBiH je od prodaje dobila 42,708.413KM) postao vlasnik dionica FDS-a u Upi poslovnim sistemima, Vakufskoj banci, Tobako presu, Univerzal prometu, Privrednoj i Bor banci, te u još najmanje četiri preduzeća. Također, BAT odavno privlači pažnju nedopustivim kršenjem obaveza iz međunarodnih ugovora o kontroli duhana kroz svoje poslovanje na šta je javno odreagovalo dvadeset devet organizacija za javno zdravlje i transparentnost širom Evrope – uključujući i Udruženje PROI kao i druge članove Partnerstva za BiH bez duhanskog dima.
 
Ovom prilikom Partnerstvo za BiH bez duhanskog dima skreće pažnju na obmanjujući karakter izjava za javnost koje duhanska industrija strateški i ciljano koristi da bi se predstavila kao industrija koja je “društveno odgovorna” i koja “doprinosu društvu i ekonomiji”, a pri tome je i “žrtva” ilegalne trgovine. 
 
Tako, u najnovijoj izjavi za medije, Ram Addanki, predsjednik Uprave BAT Adria, ističe da je BiH za BAT “zanimljivo tržište uprkos trenutno vrlo zahtjevnom poslovnom okruženju s obzirom na visoku razinu akciza u poređenju s razinom dohotka, što rezultira visokim udjelom ilegalne prodaje.”
 
Želimo ukazati na to da je u brojnim zemljama dokazana direktna umiješanost duhanske industrije u ilegalnu trgovinu koju toliko često predstavlja kao prijetnju po svoj opstanak. Sve donosioce odluka i javnost pozivamo na oprez jer jačanje duhanske industrije znači i jačanje odupiranja efikasnim mjerama kontrole duhana pri kojem se ova industrija koristi različitim taktikama čiji je šablon jasno vidljiv i u mnogim drugim zemljama.
 
Još od januara 2000. godine, istraživačke novine The Guardian ukazuju na povezanost BAT kompanije sa krijumčarenjem i crnim tržištem duhana. Njihovo istraživanje je zasnovano na preko 11 000 dokumenata koji su osnova za dokaz ilegalnih radnji izbjegavanja plaćanja poreza kroz krijumčarenje preko bilion cigareta, te korištenja nedozvoljenih globalnih taktika za kreiranje novih generacija pušača.  
 
Također, BAT je u periodu od 2010 do 2012 godine, uložio oko 11 miliona dolara u marketing protiv uvođenja novog pakiranja duhanskih proizvoda u Australiji, Novom Zelandu, Briselu i ujedinjenom Kraljevstvu, što nam govori o ozbiljnosti ove kompanije kada je riječ o lobiranju i korištenju „prljavih igara“.
 
U ovom ključnom trenutku kada ostvarujemo značajan napredak ka efikasnijoj kontroli duhana usvajanjem novog zakona, ne smijemo dopustiti da korumpiranost i interesi pojedinaca i velikih industrija prevagnu nad interesima bh. građana. Dužnost donosioca odluka je da osigura ispunjenje međunarodne pravne obaveze koju je Bosna i Hercegovina preuzela ratificiranjem Okvirne konvencije o kontroli duhana još 2009. godine i da kroz podršku efikasnim mjerama kontrole duhana zaštiti stanovništvo od svih štetnih posljedica konzumiranja duhana i izloženosti duhanskom dimu.
 
Najnoviji korak prodora BAT-a u BiH i jačanje položaja ove kompanije još je jedan dokaz nužnosti potrebe da se donosioci odluka i javnost informiraju o tome šta jačanje duhanske industrije zapravo znači i koliko su “prljave” igre i taktike uključene u cijelu priču. Sve ovo se ne odnosi samo na kompaniju BAT već sve druge gigante duhanske industrije čije jačanje i djelovanje predstavlja ozbiljnu prijetnju za mjere kontrole duhana koje nastoje minimizirati štetne zdravstene, ekonomske, ekološke i društvene posljedice konzumiranja duhana i izloženosti duhanskom dimu. Naglašavamo da Partnerstvo za BiH bez duhanskog dima podržava efikasne mjere za borbu sa ilegalnom trgovinom predviđene Okvirnom konvencijom o kontroli duhana kao i Protokolom o eliminiranju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima Svjetske zdravtsvene organizacije, a koje uključuju osiguranje lanca nabavke kroz omogućavanje međunarodnog sistema nadgledanja i praćenja, suprotstavljanje ilegalnoj trgovini kroz implementaciju zakonskih mjera koje je onemogućavaju i mjera koje povećavaju međunarodnu saradnju na ovom polju. Također, naglašavamo da je povećanje akciza  neophodna efikasna mjera koja ne djeluje samo na smanjenje konzumiranja i prevalence pušenja već značajno doprinosi i smanjenju zdravstvenih troškova države koji se vežu za konzumiranje duhana.
 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija