Povodom informacije da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan za 2019. godinu, te da će na taj način doći do poskupljenja cigareta, Udruženje PROI želi da pozdravi ovu odluku, jer pohvalna stopa rasta akciza na duhan čini Bosnu i Hercegovinu pozitivnim primjerom u regiji

Prema odluci usvojenoj na sjednici koja je održana 11.10.2018. godine u Mostaru, od 1. januara 2019. godine minimalna akciza iznosit će 2,86 KM umjesto dosadašnjih 2,60 KM po kutiji cigareta, dok će akciza na duhan za pušenje biti 114,40 KM po kilogramu umjesto dosadašnjih 104 KM, saopćili su iz UO UIO.

 

Usvojenom odlukom propisano je da porezni obveznici i prometnici cigareta moraju da popišu zalihe na dan 1. januara 2019. godine, a popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 7. januara 2019. godine. Predviđeno je također da poreski obveznici moraju maloprodajne cijene formirati shodno ovoj odluci i dostaviti ih do 30. novembra ove godine.

 

Rast akciza na duhan i duhanske proizvode dokazano je efikasna mjera za smanjenje prevalence pušenja, a BiH ima jednu od najvećih prevalenci pušenja u Evropi. Skrećemo pažnju da Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) kao efektivnu mjeru suzbijanja pušenja preporučuje stopu od 70% učešća poreza u MPC duhanskih proizvoda. Bosna i Hercegovina još uvijek nije dosegla preporučenu stopu učešća poreza, a donosi Nacrt zakona za obustavljanje povećanja akciza.

Razvoj i provođenje politika poreza i cijena duhana kao dijela politike javnog zdravstva treba zaštititi od komercijalnih i drugih interesa duhanske industrije, u skladu sa smjernicama za provedbu Okvirne konvencije. Naglašavamo da razvoj, implementacija i provođenje poreza i cijena duhana kao dijelova politika zaštite javnog zdravlja trebaju biti u prednosti od interesa duhanske industrije.

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija