Povodom sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO BiH), 10.7.2018.god. na kojoj je usvojen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH kojim se predlaže uvođenje moratorija na povećanje cijena cigareta u našoj zemlji, Partnerstvo za BiH bez duhanskog dima i PROI uputili su apel predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću.

Činjenica da je ova odluka donesena na dan 9. godišnjice potpisivanja Okvirne konvencije za kontrolu duhana Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), prema kojoj BiH je obavezna da poduzima mjere za smanjenje potražnje duhana, regulišući cijene i porez na duhan, je u krajnju ruku neprihvatljiva.


U apelu, potpisnici ističu kako je dosadašnja pohvalna stopa rasta akciza na duhan činila Bosnu i Hercegovini pozitivnim primjerom u regiji. Ipak, trenutni tok događaja sugeriše da se ova mjera našla pod napadom duhanske industrije koja se koristi obmanjujućim argumentima o opasnosti i gubicima zbog crnog tržišta, sve u cilju većeg profita na račun zdravlja i života naših građana.


Rast akciza na duhan i duhanske proizvode dokazano je efikasna mjera za smanjenje prevalence pušenja, a BiH ima jednu od najvećih prevalenci pušenja u Evropi, pored toga, povećanje cijena cigareta je efektno sredstvo za odvraćanje od pušenja mladih. Za suzbijanje nedopuštene trgovine duhanskim proizvodima neophodno je osigurati sveobuhvatne strategije za borbu protiv kriminalnih aktivnosti, uz održavanje visokih poreza na duhan kao dio sveobuhvatnog pristupa smanjenju pušenja.


Nedozvoljena trgovina se može spriječiti na različite načine, kako je navedeno u Protokolu SZO o eliminaciji nedozvoljene trgovine duhanskim proizvodima. To uključuje mehanizme kontrole lanaca snabdijevanja, kao što su zahtjevi za izdavanje dozvola za proizvodnju, transport i prodaju duhanskih proizvoda i sisteme za praćenje. Protokol o uklanjanju ilegalne trgovine duhanskih proizvoda poziva na jače kooperativne sisteme za suzbijanje nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. To uključuje mjere kao što su licenciranje, propisi o međunarodnom dobavljanju i sankcije primjenjive na one koji učestvuju u nezakonitoj trgovini duhanskim proizvodima. S obzirom na učešća duhanske industrije u nedozvoljenoj trgovini duhanskim proizvodima, Protokol također zahtijeva transparentnost u bilo kakvim interakcijama s duhanskom industrijom koja se odnosi na nezakonitu trgovinu.


Ovim apelom, zatraženo je od Vijeća ministara da ne dopuste usvajanje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH kojim se predlaže uvođenje moratorija na povećanje cijena cigareta u našoj zemlji, te da se nastavi sa dobrom praksom povećanja cijena cigareta u cilju zaštite zdravlja građana BiH. Predloženo je da Vlada BiH podrži potpisivanje Protokola Okvirne konvencije o ukidanju ilegalne trgovine duhanskih proizvoda, kako bi ostvarili suzbijanje ilegalnog tržišta.


Pismo u cjelosti možete pročitati ovdje

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija