Jučer je u Sarajevu održana javna tribina na temu: Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje FBiH. Javnu tribinu je organizovala web platforma javnarasprava.ba, čiji je cilj približiti zakonodavni proces građanima i omogućiti direktnu komunikaciju između građana i njihovih izabranih predstavnika.

Napomenimo, nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje FBiH je usvojen u martu 2017. godine u Parlamentu Federacije BiH. Nakon usvajanja, Ministarstvo zdravlja FBiH je provelo javne rasprave, a trenutno se radi na pripremi Prijedloga zakona.
 

Cilj jučerašnje javne tribine je informirati javnost zbog čega je bitno usvajanje ovog zakona, kakve će biti posljedice eventualnog neusvajanja, sa kojim izazovima se trenutno suočavaju institucije kada je u pitanju usvajanje zakona, te kakva su iskustva zemalja koje su ovaj zakon već usvojile.

 

Na javnoj tribini su se kao uvodničari/ke obratili:

– Aida Ramić-Čatak, Federalna koordinatorica za kontrolu duhana i pomoćnica direktora za stručne poslove u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH

– Amra Haračić, zastupnica u Predstavničkom domu Federacije BiH

– Ada Sahačić, Udruženje PROI, inicijativa Smeta mi

– Sejdefa Bašić-Ćatić, NVO Partnerstvo za javno zdravlje

– Edvard Kapetanović, Udruženje hotelijera i restoratera BIH

 

Prof. dr. Aida Ramić-Čatak je naglasila: „Što se mene lično tiče, stojim iza svakog člana Zakona i nadam se da će država omogućiti građanima pravo na zaštitu zdravlja. Istraživanja pokazuju da je više od polovine stanovništva izloženo pasivnom pušenju kako u domovima, u javnim prostorima, tako i na radnim mjestima. Pitanje kontrole duhana ne samo da zanima građane ove zemlje, nego zanima i EU.“

Predstavnica Udruženja PROI Ada Sahačić istakla je da PROI već više godina radi u oblasti kontrole duhana i zagovaranja za novi zakon u ovoj oblasti:„Potrebno je hitno usvajanje ovog zakona, a PROI radi intenzivno na tome da se zakon uputi u dalju proceduru. Potrebno je srušiti mitove o zabrani pušenja nametnute od strane duhanske industrije, kao što su opadanje poslovanja ugostiteljskih objekata koji uvode zabranu pušenja, a koji nemaju uporište.“.

Podršku Zakonu o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje FBiH izražava i zastupnica u Predstavničkom domu Federacije BiH Amra Haračić, te naglašava hitnost usvajanja ovog zakona u BiH koji je značajan za EU integraciju.

Pozitivan primjer objekata koji su samoinicijativno uveli zabranu pušenja, a da ih zakon nije obavezao dolazi iz Centara za zdravo starenje. Predstavnica Bašić-Ćatić iz Partnerstva za javno zdravlje smatra da bismo trebali obratiti pažnju na očuvanje zdravlja građana, a njihovo progresivno poslovanje ruši mitove koje nameće duhanska industrija.

Edvard Kapetanović, predstavnik iz Udruženja hotelijera i restoratera BIH je izrazio zabrinutost, smatra da će zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima ostaviti mnoge građane bez posla. Međutim, Udruženje PROI je istaklo primjere istraživanja sprovedenih u zemljama koje su usvojile ovaj zakon, sa zaključkom da zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana ne ide na štetu ugostiteljstva.

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija