Danas, na 9. godišnjicu ratificiranja Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije Udruženje PROI je organizovalo uličnu akciju “Smeta Mi” na Vilsonovom šetalištu u cilju podsjećanja na obaveze preuzete ovim sporazumum. Okvirna konvencija je pravno obavezujući ugovor koji zahtijeva od zemljeda provode efikasne mjere kako bi se smanjila upotreba duhana i izloženost duhanskom dimu. Kada se učinkovito provodi, Konvencija je moćan alat za smanjenje razornih posljedica upotrebe duhanskih proizvoda na zdravlje, život i ekonomije.

Obaveza, a ne preporuka

Okvirna konvencija o kontroli duhana predstavlja snažan instrument implementacije sveobuhvatnih politika o kontroli duhana širom svijeta koju je do sada potpisalo preko 160 zemalja. Bosna i Hercegovina ratificirala je ovu Konvenciju još 2009. godine čime je preuzela međunarodnu pravnu obavezu usklađivanja svojih zakona sa istom.

U cilju što efektnije zaštite od štetnog uticaja konzumiranja duhana i pasivnog pušenja, Okvirna konvencija o kontroli duhana predlaže niz mjera koje se sa tim ciljem trebaju osigurati, a polazeći od osnovnog ljudskog prava na okolinu koja ne predstavlja prijetnju na zdravlje. Takve mjere se odnose na potpuno ograničavanje upotrebe duhanskih proizvoda i proizvoda za pušenje u zatvorenim javnim i radnim prostorima, a posebna pažnja stavljena je na zabranu reklamiranja i sponzorisanja od strane duhanske industrije ali i na njeno miješanje u kreiranje i zagovaranje javno-zdravstvenih politika i sukob interesa koji proizlazi iz interakcije vlasti sa istom.

Kao što znamo, Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH usvojen je prošle sedmice na 149. sjednici Vlade, a naredni korak obuhvata uvrštavanje Prijedloga zakona na dnevni red Predstavničkog doma FBiH. Osim što Prijedlog novog zakona predviđa maksimalno usklađivanje sa Okvirnom konvencijom, on predviđa i usklađivanje sa EU Direktivom o duhanskim proizvodima, i reformom zdravstva koja je u vrhu prioriteta EU. Regulacija ove oblasti nužan je preduslov za EU integracije, a pitanja iz iste našla su se i u Upitniku Evropske komisije upućenom Bosni i Hercegovini.

„Koliko još građani Bosne i Hercegovine treba da čekaju da država ispuni svoje međunarodne obaveze i da zaštiti njihova prava na čist zrak i zdravu okolinu? Mislimo da je došlo krajnje vrijeme da se usvoji novi zakon i da vlada zaštiti interese građana, a ne duhanske industrije. Mi se nećemo zaustaviti sa svojim radom i kampanjom Smeta Mi dok se to ne ostvari. “ poručili su iz Udruženja PROI.

 

Tokom akcije volonteri/ke su prikupljali poruke i komentare građana u vezi Zakona o kontroli duhana. Poruke građana još jednom ističu važnost i nužnost usvajanja Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, te podstiču vlasti da Zakon što prije upute u dalju proceduru. Volonteri PROI-a su tokom akcije našim najmlađima dijelili zmajeve kao simbol borbe za čist zrak i zdravo okruženje, u cilju promocije zaštite zdravlja skupine koja je najugroženija posrednim pušenjem. Na ovaj način uputili smo zahtjev za ostvarivanje osnovnog ljudskog prava na zaštitu zdravlja od štetnih posljedica pušenja i posrednog pušenja.

Za sve one koji nisu bili u mogućnosti da se pridruže akciji na Vilsonovom šetalištu, pokrenuta je online akcija na Smeta Mi FB stranici, kako bi se uključio što veći broj građana.

“Podržavam usvajanje Zakona o kontroli duhana”, “Ja sam u potpunosti za Zakon”, “Podržavam zakon, iako sam pušač”, “Da, podržavam zakon. Jer smatram da je svaka druga opcija štetna za zdravlje nepušača i pušača”, “Podržavam Zakon zato što smatram da je nekulturno”,

neke su od današnjih poruka koje su građani uputili donosiocima odluka u svrhu što skorijeg usvajanja Zakona.

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija