Trenutna situacija u polju kontrole duhana u BiH zahtijeva hitno zajedničko javno djelovanje, naročito sada u ovom ključnom trenutku kada je prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u proceduri u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH koji je podržao Nacrt zakona.

Uskoro slijedi i implementacija zakona, te stoga kao podršku pozivamo sve zainteresovane organizacije civilnog društva, institucije, obrazovne ustanove, privatne biznise, medije i druge zainteresovane strane posvećene razvoju bh društva da se pridruže Partnerstvu za BiH bez duhanskog dima kao obliku neformalne saradnje, nezavisne od industrijskih, komercijalnih, biznis i drugih konfliktnih interesa i koja nije pravno obavezujuća.

Sada naše Partnerstvo uključuje 49 članova, između kojih su raznovrsne nevladine organizacije, institucije i biznisi. Upoznajte sve naše partnere na našoj web stranici.

Djelovanje ove neformalne saradnje je prvenstveno usmjereno u cilju zaštite zdravlje stanovništva BiH kroz javno zagovaranje i uticanje na izmjenu  politike kontrole duhana kako bi se zaštitila osnovna ljudska prava u BiH. Svi partneri prepoznaju ključni značaj jačanja multisektoralne saradnje u radu na kontroli duhana u BiH kroz uspješnu komunikaciju djelovanja i izgradnju kapaciteta u oblastima definisanim Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana.

Partneri potvrđuju da će se zalagati za ciljeve koji su navedeni u Manifestu za BiH bez duhanskog dima, te iskazuju svoju punu opredijeljenost i obavezu da će provoditi sve potrebne aktivnosti kako bi apelirali na vlasti u BiH da u cjelosti osiguraju poštivanje, zaštitu i ispunjavanje ljudskih prava. Time bi se sadašnje i buduće generacije u BiH zaštitile od razornih zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških posljedica konzumiranja duhana i izlaganja duhanskom dimu.

***

Molimo sve zainteresirane strane koje žele da se uključe u rad Partnerstva da kontaktiraju Udruženje PROI na e-mail: smetami.ba@gmail.com ili info@proi.ba.

Partnerstvo za BiH bez duhanskog dima je inicirano u okviru projekta “Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana“ koji implementira Udruženje PROI i finansira Evropska unija u iznosu od 170.900 EUR iz sredstava Europskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija