U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu danas je održana konferencija za medije na kojoj je prezentiran Prednacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Tom prilikom medijima su se obratili doc. dr. Vjekoslav Mandić, federalni ministar zdravstva, prim.dr. Davor Pehar, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Barbare Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH i Uliana Bakh, programska direktorica Udruženja PROI. 
 
Prednacrt zakona je pripremila multisektorska stručna grupa u kojoj su pored predstavnika nadležnih sektora, učestvovali i predstavnici Udruženja PROI, uz asistenciju konsultanta Svjetske banke, a što je kroz Projekt posvećen kontroli duhana podržala Vlada Švicarske. 
 
Prednacrt zakona je danas upućen na mišljenje prema kantonima, čime je započela procedura razmatranja i usvajanja ovog zakona. 
 
Ministar Mandić je na početku izlaganja naglasio da je ovo zapravo početak dugog puta do konačnog usvajanja, ali i primjene ovog zakona. 
 
Naime, sukladno propisanim procedurama donošenja zakona iz područja zdravstva, nakon što svoje mišljenje dostave kantoni, slijede konsultacije sa drugim sektorima i zainteresiranim subjektima, pa definiranje konačnog teksta prednacrta koji će biti upućen prvo na Vladu FBiH, a potom i Parlament FBiH. Zakon se potom mora razmatrati i usvajati i u formi Prijedloga. 
 
Ministar Mandić je naglasio da se Zakonom, u cilju zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva, uređuju mjere za zabranu i ograničenje upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabranu njihovog reklamiranja, promocije i sponzoriranja, kao i sprječavanje pristupa maloljetnih osoba tim proizvodima.
 
„Predviđena je potpuna zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, na svim radnim mjestima, u javnom prijevozu, na javnim skupovima, kao i u privatnim automobilima ukoliko se u njima nalazi osoba mlađa od 18 godina. Pušenje je dozvoljeno u privatnim prostorijama i na otvorenim prostorima“ – kazao je Mandić. 
 
Dodao je da je, između ostalog, predviđena zabranjena prodaja duhana i duhanskih proizvoda maloljetnim osobama, na udaljenosti manjoj od 100 metara od obrazovnih ustanova, te da je zabranjeno isticanje duhanskih proizvoda na vidnim mjestima. 
 
Prednacrt zakona je usaglašen sa Zakonom o prekršajima i predvidio je odgovarajuće novčane kazne.
 
Dr. Pehar je tokom svog izlaganja istaknuo da je pušenje vodeća bolest ovisnosti u Federaciji BiH, te da se nada da će predloženi Prednacrt zakona koji je usmjeren na zaštitu i unapređenje zdravlja biti podržan. 
 
-„Prema podacima Studije o stanju zdravlja odraslog stanovništva Federacije BiH iz 2012. godine, koju je radio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, na području FBiH se bilježi 44,1% stalnih pušača među odraslim stanovništvom“ – rekao je Pehar, te naglasio da su vodeći uzroci umiranja i obolijevanja stanovništva FBiH kardiovaskularne i maligne bolesti za koje je jedan od faktora rizika pušenje i/ili izloženost duhanskom dimu. 
 
Barbare Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH je kazala da je Švicarska vlada, zajedno sa Svjetskom bankom, osigurala podršku zdravstvenim autoritetima u zemlji kako bi se ubrzala implementacija ratificirane Okvirne konvencije o kontroli duhana. 
 
-„Pripremljeni su prednacrti Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj, i oba prednacrta su u velikoj mjeri usklađena sa propisima Okvirne konvencije i Evropske unije“- kazala je Dätwyler Scheuer. 
 
Uliana Bakh je u svom izlaganju napomenula da je Udruženje PROI prije više od godinu dana, a uz podršku Europske unije i Campaign for Tobacco Free Kids pokrenuo Inicijativu za kontrolu duhana. Glavni cilj ove inicijative je zaštita stanovništva BiH od štetnih posljedica upotrebe duhana i duhanskih proizvoda kroz jačanje javne svijesti i zagovaranje za usvajanje i implementaciju efikasnih zakona za kontrolu duhana. 
 
-Smatramo da je krajnje vrijeme da BiH ispuni svoju obavezu koju je preuzela ratificiranjem Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije, te uskladi svoje zakone sa ovom konvencijom. Tokom zadnja dva mjeseca zajedno sa ekspertima iz FMZ i ZZJZ, a uz konsultacije sa međunarodnim stručnjacima na polju kontrole duhana, finalizirali smo prednacrt novog zakona koji je usklađen sa Okvirnom konvencijom i EU Direktivama – rekla je, između ostalog, Bakh. 
 

 
 
 
 
 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija