Djeca i mladi svakodnevno su ugroženi ciljanim marketingom duhanske industrije koja se koristi različitim i brojnim metodama privlačenja ovog dijela populacije sa ciljem ulaganja u buduće pušače.

Ovo je samo jedan od razloga zbog kojeg aktivnosti usmjerene ka prevenciji konzumiranja duhana i podizanju svijesti o taktikama duhanske industrije koje su usmjerene na djecu i mlade predstavljaju neizostavan dio borbe protiv svih štetnih posljedica koje proizlaze iz konzumiranja duhana i izloženosti duhanskom dimu. U cilju prevencije razvijanja ovisnosti o duhanskim proizvodima među djecom, Udruženje PROI je sa partnerskom organizacijom - Udruženjem Altius, realiziralo radionice bazirane na Unplugged programu primarne prevencije ovisnosti koji je dao pozitivne rezultate u mnogim zemljama.

Radionice su realizirane u okviru projekta “Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana” kojeg finansira Europska unija u iznosu od 157,600.00 EUR.

“Kada sam čuo za ovu radionicu mislio sam da će biti neka dosadna PowerPoint prezentacija”

Putem radionica educirano je 112 djece, 300 roditelja i preko 200 članova školskog osoblja, a izrađen je priručnik za učenike i kviz kartice kojim će se učenici služiti dalje putem vršnjačke edukacije. Glavni fokus ovog programa je promoviranje pozitivnog i zdravog ponašanja, a vještine i znanja dobijene tokom edukacija specifično utječu na prevenciju upotrebe duhana kod mladih, dok roditeljima pomažu da bolje razumiju adolescente i povećaju svijest o porodičnim rizičnim i zaštitnim faktorima vezanim za korištenje sredstava ovisnosti. Svoje zadovoljstvo radionicama iskazali su i učenici i roditelji, a veliki broj učenika bio je iznenađen dinamikom i zanimljivom pristupu temi.

“Planirao sam da sjednem u zadnju klupu i igram igrice na mobitelu iščekivajući kraj. Potpuno ste me iznenadili. Nisam znao da radionica može biti ovoliko interesantna,” izjavio je jedan od učenika koji je učestvovao u radionici. Nisu izostali ni drugi pozitivni komentari djece, roditelja i nastavnika koji su radionice ocijenili kao zanimljive, kreativne i korisne, a mnogi učenici postavljali su pitanje kada će se radionice ponovo održati.

“Izuzetno nam je drago da su i roditelji i djeca pokazali veliki interes za ovakav način rada i novi pristup u prevenciji upotrebe duhanskih proizvoda. Zabrinjavajući nivoi zastupljenosti pušenja među djecom pokazatelji su potrebe efikasnih i kvalitetnih programa prevencije. Kada imamo jednu veliku industriju sa ogromnim profitom i marketingom koji cilja na djecu, sasvim je sigurno da ne smijemo dozvoliti da ne poduzmemo ništa po tom pitanju. Unplugged program je svjetski dokazan i efikasan program prevencije. Udruženje PROI ujedno je i i jedina nevladina organizacija u Bosni i Hercegovini koja je certifikovana i educirana u radu baziranom na ovom programu, a definitvno planiramo nastaviti sa aktivnostima na polju prevencije,” poručili su iz Udruženja PROI.

Tokom radionica učenici su imali priliku i za kreativnim izražavanjem, a slike nastale tim putem nedavno su bile izložene u Historijskom Muzeju u Sarajevu tokom petodnevne izložbe “Duhan - prijetnja razvoju u BiH”, a povodom Svjetskog dana bez duhana. Pored svih zainteresovanih, među kojima je bio i veliki broj djece i roditelja, ali i školskih ustanova, izložene radove imali su priliku vidjeti i amabasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH uz ostale članove Delegacije EU u BiH, te predstavnike Svjetske banke, Švicarske ambasade, Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i predstavnike drugih međunarodnih i lokalnih organizacija i institucija za zdravlje i kontrolu duahana, kao i vladinih institucija FBiH.

Bolje spriječiti nego liječiti: PROI nastavlja sa radom na prevenciji konzumiranja duhana među djecom i mladima

Udruženje PROI već duži niz godina radi na polju kontrole duhana, a u okviru projekta “Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana” pokrenulo je i prvu javnu kampanju u BiH iz ove oblasti pod nazivom “Smeta Mi” što također predstavlja jedno od polja za aktivnosti usmjerene prema mladima koji su i najaktivniji na društvenim mrežama. Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH nedavno je usvojen na Domu naroda Parlamenta FBiH. Novi zakon predviđa i niz mjera koje se odnose na prodaju, pakiranje, izlaganje i promociju duhanskih proizvoda koje su širom svijeta dokazane kao efikasne mjere u prevenciji ovisnosti o duhanu među djecom i mladima.

Udruženje PROI još jednom je pozvalo sve zainteresirane da se priključe javnoj raspravi u narednom periodu, uključujući i udruženja roditelja, same roditelje i sve one čiji je cilj zagovaranje efikasnih mjera za zaštitu zdravlja i života djece, ali i zaštitu osnovnog ljudskog prava na zdravlje i život svih nas. Zakazan period za javnu raspravu iznosi 90 dana, a javne rasprave održat će se na kantonalnim nivoima, za završnom, centralnom javnom raspravom u Sarajevu.

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija