Iako je prošlo osam godina od ratifikacije Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije (FCTC), zakoni u BiH još uvijek nisu usklađeni sa ovom Konvencijom, a trenutno slaba regulacija na ovom polju godišnje uzima hiljadu života naših građana. Dosupnost duhanskih proizvoda maloljetnicima, reklamiranje istih, ogromna izloženost pasivnom pušenju u zatvorenim javnim prostorima samo su neki od problema koji proizlaze iz ovakve situacije.

Obaveza, a ne preporuka

Okvirna konvencija o kontroli duhana predstavlja snažan instrument implementacije sveobuhvatnih zakona o kontroli duhana širom svijeta koju je do sada potpisalo preko 160 zemalja. Bosna i Hercegovina ratificarala je ovu Konvenciju još 2009. godine čime je preuzela međunarodnu pravnu obaveza usklađivanja svojih zakona sa istom. I pored činjenice da je prvobitni rok za usklađivanje prošao nakon pet godina od ratifikacije, situacija je ostala ista.

Zastarjeli zakon i zaostatak koji odgovara duhanskoj industriji

U Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek je na snazi Zakon o ograničenoj upotrebi duhana iz 1998. godine. Neadekvatnost ovog zakona vidljiva je kroz statistiku  koja pokazuje da se vodeći uzroci smrti od bolesti u FBiH mogu direktno povezati sa pušenjem ili pasivnim pušenjem.

Ipak, ono što nagovještava mogućnost pozitivnih promjena je Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda u FBiH koji predviđa niz mjera koje će omogućiti maksimalno usklađivanje sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana, ali i sa EU Direktivom o duhanskim proizvodima. Pitali smo zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH da izrazi svoj stav o novom zakonu, a povodom osme godišnjice ratifikacije Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije.

Zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH Damir Mašić izjavio je: "Povodom osme godišnjice ratifikacije Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije i ovim putem želim dati svoju punu podršku konačnom usvajanju Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda u FBiH, za koji se nadam da će uz određena kvalitativna poboljšanja ubrzo biti usvojen i u formi prijedloga, te stupiti na snagu. Usvajanjem zakona i mi ćemo isto kao i zemlje Evropske Unije, ali i zemlje iz okruženja, između različitih interesa i lobija sa jedne strane i zaštite zdravlja naših građana sa druge strane, izabrati jedino moguće ispravno, a to je upravo zdravlje.”

“U cijeloj priči najviše štete se čini djeci i mladima. Maloljetnici još uvijek bez mnogo problema mogu kupiti duhanske proizvode, a pakovanja ovih proizvoda još uvijek sadrže poruke posebno primamljive za ovu populaciju, poput “light”, “manje ružnog mirisa”, te raznih dodatih mirisa i okusa. Smatram da je nužno usvojiti novi zakon i provesti ga u potpunosti kako bi ispunili svoje obaveze, ali i zaštitili one najranjivije među nama - djecu i mlade,” izjavila je i Jasna Duraković, zastupnica SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

 

 

 

„Nacrt novog zakona o kontroli duhana je restriktivno pozitivan u odnosu na štetne posljedice koje su potkrijepljene naučnim dokazima i prouzrokovane konzumiranjem duhana. Također, novi Zakon je vrlo konstruktivan u pogledu javno zdravstvenih mjera koje imaju za cilj primarnu prevenciju u spašavanju stotine, pa i hiljade života naših građana”, naglasila je Kenela Zuko, zastupnica SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i izrazila nade da će njene kolege i kolegice u ovoj instituciji ozbiljno pristupiti problematici i da će se konačno zakon implementirati u FBiH.

 

 

 

 

Podršku ovom zakonu dala je i Amra Haračić, zastupnica Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

“Ovim zakonom niko nikome ne oduzima pravo konzumiranja duhana, samo se ograničavaju mjesta na kojima se to može činiti, što je sasvim opravdano, jer i pravna teorija kaže da se svako pravo može koristiti dokle god se time ne povređuje pravo nekoga drugog, a mislim da svaki nepušač koji se nalazi na bilo kojem javnom prostoru ima pravo da ne bude izložen duhanskom dimu pušača,” naglasila je Haračić.

 

 

Oliver Radoš, zastupnik HDZ-a u istoj instituciji također je iskazao podršku zakonu posebno naglasivši opasnost koju duhanska industrija pedstavlja u cijelom procesu zagovaranja i uvođenja novog zakona.

“U današnje vrijeme dokazanih naučno-medicinskih saznanja i činjenica, o učincima i štetnostima konzumiranja duhana i duhanskih proizvoda izlišno je uopće govoriti kao o nečemu što je još uvijek nepotkrepljeno medicinskim dokazanim činjenicama, kao što to navodi u svojim izvještajima duhanska industrija,” istakao je Radoš.

 

 

 

 

U cilju što efektnije zaštite od štetnog utjecaja konzumiranja duhana i pasivnog pušenja, Okvirna konvencija o kontroli duhana predlaže niz mjera koje se sa tim ciljem trebaju osigurati, a polazeći od osnovnog ljudskog prava na okolinu koja ne predstavlja prijetnju na zdravlje. Takve mjere se odnose na potpuno ograničavanje upotrebe duhanskih proizvoda u zatvorenim javnim i radnim prostorima, uzimanje u obzir svih vrsta duhanskih proizvoda u koje spadaju i nargile i elektronske cigarete, a posebna pažnja stavljena je na regulisanje sponzorisanja od strane duhanske industrije ali i na njeno miješanje u kreiranje i zagovaranje javno-zdravstvenih politika i sukob interesa koji proizlazi iz interakcije vlasti sa istom.

“Napominjemo da Član 5.3 Okvirne konvencije o kontroli duhana interakciju vlasti i duhanske industrije vidi kao sukob interesa i naglašava da su ovakve interakcije nedopustive. Nažalost, u našoj zemlji i u regiji ne izostaju slučajevi kršenja ovog člana Konvencije. Pored toga, učešće predstavnika duhanske industrije koje je zabilježeno i na prvoj javnoj raspravi o novom zakonu o kontroli duhana koja je održana u Unsko-sanskom kantomu samo je jedan pokazatelj da ova industrija neće mirovati i da samo zajedno možemo i trebamo da joj se suprotstavimo, za interes zdravlja svih nas,” poručili su iz Udruženja PROI i još jednom pozvali sve zainteresovane a se uključe u javnu rapravu u narednom periodu. Sljedeća javna rasprava zakazana je za Kanton Sarajevo, a održat će se u sali Općine Centar 13. jula sa početkom u 10 sati.

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija