Bez obzira na prošlogodišnje reakcije i obećanja, predstavnici vlasti iz BiH su i ove godine učestvovali na regionalnom samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava finansiranom od strane duhanske industrije. Na ovaj način institucije su ponovo prekršile obaveze preuzete ratifikacijom Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije, koja ovakvu interakciju predstavnika vlasti i duhanskih kompanija prepoznaje kao nedopustiv sukob interesa i prijetnju za efikasne mjere kontrole duhana.

Samit – platforma duhanske industrije

Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreznih uprava regiona već nekoliko godina zaredom se održava u hotelu Splendid, u Bečićima - Crna Gora i svake godine glavni sponzor ovog događaja je Japan Tobacco International (JTI). Ovaj Samit je postao platforma duhanske industrije za lobiranje protiv efikasnih politika javnog zdravlja i mjera za kontrolu duhana. Duhanska industrija ima interes da uspori ili zaustavi efikasne politike za kontrolu duhana, i time pretvara balkanske države u pepeljaru Evrope.

Ove godine Samit je održan 15. i 16. juna, a predstavnici BiH vlasti su svojim učešćem ponovo prekršili član 5.3 Okvirne konvencije o kontroli duhana, u kojem se zahtijeva od Vlade da zaštiti "politike javnog zdravlja u pogledu kontrole duhana" od "komercijalnih i drugih interesa duhanske industrije." Jedna od smjernica za navedeni član glasi: "strane ne trebaju prihvatiti ili podržavati duhansku industriju kada organizuje, promoviše i učestvuje u bilo kojoj inicijativi koja je direktno ili indirektno vezana za kontrolu duhana.”

Narušen ugled institucija BiH

Prošle godine sa ciljem skretanja pažnje na prikriveno nametanje profitnih interesa duhanske industrije i kršenje člana 5.3 Okvirne konvencije o kontroli duhana, PROI je uz podršku preko 60 partnerskih lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija i grupa uputilo pisma upozorenja predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine. Zaprimili smo odgovor iz Ureda premijera Vlade FBiH Fadila Novalića od Federalnog ministarstva zdravstva za prošlogodišnje učešće na Samitu, da ukoliko skup jeste finansiran od strane duhanske industrije “nadležne vlade država koje su sudjelovale na skupu imaju odgovornost provjeriti kontekst samog događaja i skrenuti pažnju na svoje obaveze poštivanja međunarodnih propisa.” Iz Federalnog ministarstva zdravstva naglasili su i kako vjeruju “da se sudjelovanje predstavnika Vlade Federacije BiH ili predstavnika zakonodavne vlasti u FBiH neće ponoviti na skupovima kao što je bio skup u Crnoj Gori, te da će se u svakom budućem slučaju voditi računa o tome da participiranje u takvim događajima ima karakter kršenja članka 5. stavak 3. Okvirne konvencije o kontroli duhana”.  U isto vrijeme odgovori zaprimljeni iz ureda ministra finansija RS Zorana Tegeltije i direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Mire Džakule su glasili da učesnici događaja nisu bili informisani da je Samit finansiran i organizovan od strane duhanske industrije.

Bez obzira na izjave od prošle godine i informiranje o uključenosti duhanske industrije u organizaciju Samita, zvaničnici iz BiH su ponovo otputovali na Samit i to: ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija, ministrica finansija Federacije BiH Jelka Milićević, sekretar ministarstva finansija i trezora BiH Sanja Jokić, viceguvernerka Centralne banke BiH Želimira Raspudić, direktorica Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović, v.d. zamjenika direktora Porezne uprave Federacije BiH Slobodan Vukoja i direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Džakula.

Interesi duhanske industrije ugrožavaju politike javnog zdravlja u BiH

Kao rezultat ovog samita i drugih netransparentnih interakcija vlade i duhanske industrije, se pojavio određen broj medijskih članaka i informacija u kojima se govori o "negativnim efektima" trenutne akcizne politike na duhanske proizvode u Bosni i Hercegovini, a predložena je i izmjena Zakona o akcizama kojom se uvodi moratorijum na dalje povećanje akciza na cigarete. Nasuprot tome, povećanje akciza na duhanske proizvode je jedan od najučinkovitijih načina poticanja prestanka pušenja duhana. Povećanjem akciza, državni fondovi i dalje imaju iste prinose od poreza. Istovremeno, ilegalno tržište se smanjuje efikasnim mjerama inspekcija i drugih organa za implementaciju zakona, a ne smanjenjem akciza.

Uzimajući u obzir da se radi već o tradicionalnom Samitu, potrebno je sa posebnom pažnjom pratiti događanja koja se vežu za isti, ali i za sve slične događaje u kojima je uključena duhanska industrija sa ciljem sprječavanja prevage interesa velikih kompanija nad javno-zdravstvenim interesima. PROI je i ove godine Premijeru FBiH i  predstavnicima vlasti koji su učestvovali na samitu, uputilo apele u cilju skretanja pažnje na nedopustivost ovakvih situacija i neophodnost hitnog usvajanja i sprovedbe efikasnih mjera kontrole duhana poput ograničavanja upotrebe duhanskih proizvoda u svim zatvorenim javnim i radnim mjestima, mjera koje se tiču prodaje, pakiranja i izlaganja duhanskih proizvoda, ali i njihovog reklamiranja, kao i povećanje poreza na duhanske proizvode, a sve sa ciljem zaštite građana od štetnih zdravstvenih, ekonomskih, ekoloških i društvenih posljedica pušenja i pasivnog pušenja.

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija