Philip Morris International (PMI) je platio više od 90 000 eura Danskom institutu za ljudska prava (DIHR) za procjenu poštivanja ljudskih prava i dobio iskren izvještaj koji nisu očekivali.

Tokom prethodne godine Philip Morris International (PMI) je nastojao ostvariti saradnju sa Danskim institutom za ljudska prava (DIHR) pri izradi „plana za implementaciju ljudskih prava“. Time je DIHR dobio pristup svim podacima da procijeni  poštivanje ljudskih prava od strane ove kompanije, analizirajući njihovo poslovanje, proizvodnju i marketing strategiju.

Finalni izvještaj DIHR-a još uvijek nije zvanično objavljen, ali su na svojoj web stranici postavili narednu zaključnu izjavu :

„Duhan je štetan za ljudsko zdravlje i tu nema mjesta za sumnju da se proizvodnja i marketing duhana ne mogu dovoditi u bilo kakvu vezu sa ljudskim pravima. Za duhansku industriju, UNGP (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) stoga zahtjeva obustavljanje proizvodnje i reklamiranja duhana.“

Allan Lerberg Jørgensen, direktor DIHR-a, je izjavio da se nada kako će njihov input PMI-u doprinijeti njihovom boljem razumijevanju korporativne odgovornosti, te preduzeti neophodne korake  i početi primjenjivati odredbe ljudskih prava pri svom poslovanju.

Očigledno je da je prodaja cigareta nepomirljiva pojava sa pojmom ljudskih prava. Neophodna akcija koju DIHR preporučuje jeste prestanak proizvodnje, reklamiranja i prodaje proizvoda koji ubijaju njihove konzumente.

Kada se uzme u obzir sve što znamo o cigaretama, mora se postaviti pitanje kako je moguće da je tako štetan proizvod lako dostupan svugdje u svijetu. Svako individualno ima pravo da konzumira duhanske proizvode i samom sebi nanosi štetu, ali da li je prikladno da velike internacionalne kompanije nastavljaju profitirati na tome na globalnom tržištu? Ukoliko jedna zemlja teži ka razvoju ljudskih prava vrijeme je da razmotri kakvo poslovanje dozvoljava duhanskim kompanijama. Prikladno ovome, tema ovogodišnjeg Svjetskog dana bez duhana je bila „Duhan, prijetnja razvoju“. Svijet je počeo mijenjati pristup duhanskoj industriji kao prijetnji razvoju ljudskih prava.

U jednom intervjuu 1954. godine, predsjednik PMI kompanije je rekao „da ukoliko ikad budu postojala saznanja da su naši proizvodi štetni, zaustavićemo naše poslovanje već sutra.“ PMI već decenijama poznaje bezbroj štetnih efekata duhana, a i dalje nastavlja sa poslovanjem i marketingom koji postaje sve agresivniji i usmjereniji ka djeci i mladima.

Da su duhanski proizvodi novost na današenjm tržištu, uvjereni smo da njihova proizvodnja ne bi bila dozvoljena. Vrijeme je zaustaviti „tradiciju“ koju duhanska industrija nastoji predstaviti i početi tretirati ove proizvode na pravi način. Duhanska industrija ima smrtonosno historijsko naslijeđe čiji opstanak mi omogućavamo. Zemlje širom svijeta moraju ubrzati i pojačati implementaciju Okvirne Konvencije o kontroli duhana (FCTC), čija potpisnica je i Bosna i Hercegovina od 2009. godine.

 

Originalni članak možete pročitati na : https://goo.gl/ngHAQM 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija