Jučer je širom svijeta obilježen Međunarodni dan ljudskih prava, sa posebnim akcentom na nadolazeću 70. godišnjicu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, dokument koji predstavlja prekretnicu u definisanja neotuđivih prava koja imamo svi kao ljudska bića, koje uključuje i pravo na standard života koji je prikladan za zdravlje i blagostanje pojedinca i njegove porodice.

Ovo pravo u BiH je svakodnevno ugroženo. Građani naše zemlje su izloženi zagađenom zraku, kako vani, tako i unutra. Dok zimski dani u pojedine gradove donose nepodnošljivu količinu smoga i enormno visoku koncentraciju štetnih čestica, u većini zatvorenih javnih objekata, posebno ugostiteljskih, prisutan je duhanski dim. Sve ovo doprinosi tome da građani naše zemlje od zraka opasnog po zdravlje ne mogu pobjeći i njihovo zdravlje je svakodnevno ugroženo i na njihovim radnim mjestima, i na javnim mjestima koji su ispunjeni duhanskim dimom. Nažalost, obrazovne ustanove i državne institucije često nisu izuzetak od ovog pravila, a o broju ugostiteljskih objekata ispunjenih duhanskim dimom suvišno je i govoriti. 
 

“Duhan je izuzetno štetan za ljudsko zdravlje i nema sumnje da su proizvodnja i marketing duhana nespojivi sa ljudskim pravom na zdravlje.”

-       Danski institut za ljudska prava (DIHR), maj 2017.


Članovi Partnerstva za BiH bez duhana, neformalne koalicije koja zagovara zaštitu ljudskih prava u kontekstu kontrole duhana i osiguravanja  prostora slobodnih od duhanskog dima, oglasili su se povodom Svjetskog dana ljudskih prava koji je 10. decembra obilježen širom svijeta. Preko 50 aktivista iz 10 nevladinih organizacija koje su dio Partnerstva je kroz fotografije poručilo da je borba za kontrolu duhana ujedno i borba za osnovna ljudska prava. 
 
“Kada se govori o ljudskim pravima, još uvijek često se zanemaruje činjenica da su ista ugrožena duhanom i izloženošću duhanskom dimu i to, kada govorimo o BiH, u alarmantnim nivoima. Kada neka pojava ili niz pojava odnosi i ugrožava na hiljade života, onda je itekako važno da se o tome govori i da svi uradimo sve što možemo da se takav trend minimizira”; poručili su iz Udruženja PROI, koje je inicijator i član Partnerstva za BiH bez duhana.
 
#humanrights4tobaccocontrol - Borba za kontrolu duhana je borba za ljudska prava
 
U Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima iz 1948. naglašeno je da svi ljudi imaju pravo na životni standard adekvatan za zdravlje i blagostanje pojedinca i njegove porodice. Ono što je dužnost svih nas jeste da stvorimo takvu okolinu, ne samo za sebe, već i za našu djecu. Ovo se posebno odnosi na neugrožavanje drugoga, a sveprisutan duhanski dim u zatvorenim prostorima u BiH nažalost svakodnevno ugrožava ovo ljudsko  pravo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akcenat obilježavanja Svjetskog dana ljudskih prava ove godine je u pozivu na borbi za ljudska prava  i osnažen je idejama o značaju Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima koju ista ima za jačanje svih nas i utemeljenju cijelog čovječanstva u ovim univerzalnim vrijednostima. S tim u vezi, a uoči 70. godišnjice deklaracije koja će se obilježiti naredne godine, pokrenuta je i kampanja #StanUp4HumanRights čiji cilj je da poveže što veći broj ljudi širom svijeta u širenju važne poruke o ljudskim pravima. 
 
Kroz fotografije i akciju #humanrights4tobbacocontrol, članovi Partnerstva za BiH bez duhana odlučili su se na poseban način pridružiti globalnoj kampanji, uz poruke o važnosti kontrole duhana u kontekstu zaštite ljudskih prava svih nas. 
 
Okvirna konvencija o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije najznačajniji je instrument za implementaciju sveobuhvatnih mjera kontrole duhana širom svijeta. U svojoj preambuli ova Konvencija se oslanja upravo na najzačajnije međunarodne konvencije i dokumente o zaštiti ljudskih prava, među kojima su Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Ustav Svjetske zdravstvene organizacije, Konvencija o pravima djeteta i Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena.
 
Iako je od potpisivanja Konvencije proteklo osam godina, zakoni u BiH još uvijek nisu usklađeni sa istom. Ipak, dobra vijest je da su u oba entiteta u toku procedure da se ta situacija promijeni.
 
“Drago nam je vidjeti da sada u oba entiteta imamo nacrte novih zakona o kontroli duhana koji su već prošli dobar dio procedure, što svakako smatramo velikim pomakom. Ipak, ovo nikako nije kraj borbe, već početak,” istaklu su iz PROI-a naglašavajući učestale taktike duhanske industrije kojima se ista služi da uspori donošenje ovakvih zakona ili ih modifikuje.
 
Zagađenje izvana i iznutra: Građani nemaju izbora
 
Brojni gradovi Bosne i Hercegovine i ove zime nalaze se na samom vrhu ljestvice najzagađenijih gradova Evrope. Tako na određenim područjima Indeks kvalitete zraka prelazi 350, što je daleko od dozvoljenog indeksa zagađenosti koji iznosi 50. Nažalost, Indeks kvalitete zraka nije ekstremno štetan samo vani, već i u većini zatvorenih javnih prostora.
 
Istraživanje kvalitete zraka koje je krajem prošle godine sprovedeno u ugostiteljskim objektima u Sarajevu pokazalo je da u ovim objektima, usljed prisutnosti duhanskog dima, Indeks kvalitete zraka prelazi 200, a u pojedinim slučajevima se penjao na vrijednosti iznad 300. 
 
“Alarmantni nivo izloženosti duhanskom dimu je nešto čega se trebamo posebno sjetiti u ovim zimskim danima, kada građani rizikuju svoje zdravlje i život i na otvorenom i u zatvorenim javnim prostorima,” poručili su iz Udruženja PROI.

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija