Obilježen Svjetski dan bez duhana - Duhan je prijetnja razvoju na svim poljima

Duhan i konzumiranje duhana na godišnjem nivou uzimaju hiljade života građana Bosne i Hercegovine. Samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, tri četvrtine svih smrtnih ishoda od bolesti veže se za bolesti za koje je duhan i izloženost duhanskom dimu jedan od najvećih faktora rizika. Nažalost, posljedice nisu samo zdravstvene.

Povodom Svjetskog dana bez duhana koji se širom svijeta obilježava 31. maja, Udruženje PROI danas je u saradnji sa Delegacijom Europske unije u BiH, Švicarskom ambasadom i Svjetskom bankom u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine otvorilo izložbu “Duhan - prijetnja razvoju u BiH.” Ovom prilikom prisutnima su se obratili ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Europske unije u BiH, predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Svjetske banke, vladinih institucija Federacije BiH i Udruženja PROI, a događaju su prisustvovali i brojni drugi predstavnici zdravstvenih ustanova, međunarodnih organizacija, institucija i nevladinih organizacija.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Europske unije u BiH je istakao potrebu adresiranja problema kontrole duhana i obilježavanja ovog važnog datuma.

„Naravno ovdje ne govorimo o potpunoj zabrani duhana, već o kontroli konzumiranja ove supstance koja predstavlja opasnost za zdravlje svih nas što spada u sferu javnog zdravlja, ali također i u sferu finansija i razvoja ne samo u ovoj zemlji, već u kompletnoj regiji zapada Balkana u kojoj je pušenje još uvijek vrlo popularno,“ izjavio je Wigemark i dodao da novi zakon koji je trenutno u proceduri u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavlja mogućnost za efektivnu kontrolu duhana i da ga treba zaštiti od utjecaja duhanskog lobija.

Ovaj događaj je podržan i kroz Projekat smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini, koji implementira Svjetska banka uz finansijsku podršku Vlade Švicarske.

Udruženje PROI već više od nekoliko godina djeluje u oblasti kontrole duhana, a u okviru svoje inicijative pokrenulo je i prvu javnu kampanju iz ove oblasti, kampanju “Smeta Mi”. Ova kampanja inicirana je u okviru projekta “Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana”  koii finansira Europska unija u vrijednosti od 157.600 eura kroz Europski instrument za demokraciju i ljudska prava.

“Duhan i izloženost duhanskom dimu ne uzrokuju samo razorne štetne posljedice po zdravlje, već i ekonomske, ekološke i društvene posljedice. Svi trebamo biti svjesni da, pored direktnog ugrožavanja zdravlja i života hiljada naših građana, duhan istinski predstavlja prijetnju po razvoj naše zemlje, potičući siromaštvo i ugrožavajući i one najranjivije - djecu i mlade”, izjavila je Uliana Bakh, izvršna direktorica Udruženja PROI i posebno istakla potrebu udruživanja svih sektora i relevantnih institucija u adresiranju ovog problema i ispunjenja obaveza propisanih Okvirnom konvencijom o kontroli duhana.

Nacrt novog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH predviđa maksimalno usklađivanje sa Okvirnom konvencijom za kontrolu duhana i EU Direktivom o duhanskim proizvodima. Nacrt ovog zakona prošao je proceduru usvajanja u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a prva sljedeća faza preostale procedure je Dom naroda Parlamenta FBiH.

“Naše međunarodne obaveze, te prije svega, podaci o prevalenci pušenja, kao i o bolestima koje se povezuju sa pušenjem u Federaciji BiH, pred nas kao imperativ postavljaju neophodnost što hitnijeg usvajanja novog i efikasnog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana. Federalno ministarstvo zdravstva će istrajati na tom putu, jer je to jedna od esencijalnih mjera za zaštitu i unapređenja zdravlja stanovništva.”, izjavila je Snježana Bodnaruk, sekretar Federalnog ministarstva zdravstva.

Nedavno je zabilježeno i uplitanje duhanske industrije kroz lobiranje njenih predstavnika na zasjedanjima klubova naroda neposredno prije početka 21. sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH na čijem je dnevnom redu bio i novi zakon o kontroli duhana. Nakon reagiranja Udruženja PROI putem apela i pisma upozorenja, a kasnije i brojnih međunarodnih javno-zdravstvenih i nevladinih organizacija, skrenuta je pažnja na kršenje Člana 5.3 Okvirne konvnecije o kontroli duhana i potrebu sprječavanja sličnih događaja u budućnosti.

“Smatram da je miješanje duhanske industrije u rad klubova u fazama donošenja odluka o novom zakonu o kontroli duhana i duhanskih proizvoda nisko i nedopustivo. Na osnovu iskustava zemalja koje su donijele ovakav zakon koji je usvojen u formi nacrta na zastupničkom domu, bitno je istaći da samo trenutni tekst nacrta usvajanjem može imati potpuni efekt na značajniju kontrolu duhana i duhanskih proizvoda, smanjenje stope konzumenata i zdravstvenu prevenciju štetnosti posljedica konzumiranja duhana i duhanskih proizvoda,” izjavio je Oliver Radoš, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Prilikom panel diskusije uoči otvaranja izložbe prisutnima se obratio i dr. Davor Pehar, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

„Usvajanje ovog zakona bit će test zrelosti društva. Duboko vjerujem da će naši parlamentarci oba naroda Parlamenta Federacije BiH prepoznati europsku i svjetsku vrijednost ovog zakona“, naglasio je Pehar i dodao kako pušači nemaju pravo ugrožavati zdravlje nepušača i svih onih koji se nalaze oko njih dok konzumiranju duhan, posebno se osvrnuvši na dokazanu štetnost i zdravstvene posljedice koje proizlaze iz pasivnog pušenja.

Partneri izložbe “Duhan - prijetnja razvoju u BiH” su Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva, te Asocijacija srednjoškolaca u BiH (ASuBiH), Crveni križ Novo Sarajevo i Udruženje Nautilus.

Za vrijeme izložbe koja će ostati otvorena do nedjelje, 4. juna, posjetitelji će imati priliku da vide šest kreativnih postavki koji će na unikatan način predstaviti sve štetne posljedice konzumiranja duhana i izloženosti duhanskom dimu. Sve postavke su djelo tima mladih volontera koji su se prilikom njihove izrade koristili različitim materijalima i pristupima. 

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija