Kao reakciju na nedavno otvoreno uplitanje duhanske industrije u rad Parlamenta FBiH, brojne organizacije civlinog društva i grupe javnog zdravstva i kontrole duhana evropskih i drugih zemalja uputile su pismo upozorenja predsjedniku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Edinu Mušiću i predsjednici Doma naroda Parlamenta FBiH Lidiji Bradari čime su izrazile su zabrinutost vezanu za ovu situaciju.

Potpisnice pisma, među kojima je preko 30 organizacija, su apelovale na predsjednika Predstavničkog doma i predsjednicu Doma naroda Parlamenta FBiH da prepoznaju obaveze koje imaju prema Okvirnoj konvenciji o kontroli duhana i Članu 5.3 i pokrenu aktivnosti  u cilju zaštite procesa donošenja odluka u Parlamentu FBIH od uticaja lobiranja duhanske industrije, posebno u ovim ključnim trenucima dok je u toku procedura Nacrta zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH. U pismu je posebno naglašeno kako je interakcija visokih nivoa vlasti, gdje između ostalih spadaju i parlamentarci, sa duhanskom industrijom po pitanju politika kontrole duhana nedopustiva jer predstavlja direktnu prijetnju za efikasne javno-zdravstvene mjere u oblasti kontrole duhana.
 
Naime, Član 5.3 Okvirne konvencije o kontroli duhana predviđa obavezu zemalja potpisnica koja se odnosi na zaštitu politika za kontrolu duhana od komercijalnih i svih drugih interesa duhanske industrije te svaku interakciju donosioca odluka i duhanske industrije prepoznaje kao sukob interesa. Ovaj Član predviđa da “donosioci odluka mogu imati interakciju sa duhanskom industrijom jedino u slučaju kada je to strogo nužno u cilju efektivnog reguliranja duhanske industrije i njenih proizvoda” te da takve interakcije “kada su nužne, moraju da se sprovedu transparentno.”
 
Potpisnice Otvorenog pisma izrazile su i posebnu zabrinutost zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina među vodećim zemljama u svijetu kada je u pitanju prevalenca pušenja među odraslom populacijom dok istovremeno ima nedovoljno napretka u mjerama kontrole duhana i njihovoj efikasnoj implementaciji.
 
Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je ratifikovala Okvirnu konvenciju o kontroli duhana još 2009., čime je na sebe preuzela obavezu da svoje zakone reguliše sa ovom Konvencijom i stvori efektivne politike za kontrolu duhana, što do sada još uvijek nije učinjeno. Inicijative za novi zakon su pokrenuta u oba entiteta, a nedavno učešće lobista duhanske industrije na zasjedanjima Klubova naroda pri Domu naroda Parlamenta FBiH izazvala je oštru reakciju lokalnih i međunarodnih organizacija i grupa za javno zdravstvo i kontrolu duhana.
 
Nažalost, Bosna i Hercegovina nije jedina zemlja u kojoj je zabilježeno uplitanje duhanske industrije u visoke nivoe vlasti. Ovakve i slične aktivnosti zabilježene su i u drugim zemljama svijeta, posebno kada se radi o smišljenim taktikama za usporavanje ili odgađanje donošenja efikasnih mjera za kontrolu duhana. Potpisnice Otvorenog pisma izrazile su nadu da će Bosna i Hercegovina stati u red progresivnih zemalja koje su se uspješno odbranile od uplitanja duhanske industrije u svoje institucije i zaštitile interes građana i javno-zdravstvenih politika koje spašavaju živote hiljada građana. 
 
 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija