Skupština Brčko distrikta jučer je u drugom čitanju usvojila Zakon o zabrani pušenja i drugih oblika upotrebe duhana i duhanskih proizvoda.

Sa ciljem skretanja pažnje na neprihvatljivost odredbi i zakona u cjelini koji ne pruža zaštitu osnovnih ljudskih prava na zdravlje i život, kao i na neadekvatnost procesa usvajanja istog, Udruženje PROI upućuje svoju reakciju donosiocima odluka na svim nivoima i široj javnosti.

Neusaglašenost i neprihvatljiva neravnoteža sa nacrtima zakona u FBiH i RS

Proces koji je pratio donošenje Zakona odlikovao se manjkom koordinacije sa parlamentarnim i izvršnim tijelima u Bosni i Hercegovini, nedostatkom multisektoralnog pristupa te nedovoljnom komunikacijom sa svim relevantim vladinim i nevladinim akterima na polju kontrole duhana i duhanskih proizvoda.

Kao rezultat usvojeni Zakon je samo kopija zakona kakvi su se u prošlosti donosili i koji ne samo da su zastarjeli, već su iza sebe ostavili hiljade građana koji umiru od posljedica pušenja i pasivnog pušenja, i koji su omogućili da gotovo svaki zatvoreni javni prostor bude ispunjen duhanskim dimom. Uzimajući ovo u obzir, posebno je sramotno i poražavajuće što poslanici Skupštine Brčko distrikta ističu usvajanja ovog zakona kao nečega što se odradilo “ispred svih” ostalih nivoa. Usvajanje ovakvog zakona je nešto čega se svi uključeni akteri i donosioci odluka Distrikta Brčko trebaju duboko postidjeti.

Neadekvatan proces predlaganja i usvajanja zakona, rezultirao je da on nije ni približno usklađen sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana SZO i njenim Članom 8 (Zaštita od izlaganja duhanskom dimu), čime direktno krši međunarodne pravne obaveze Bosne i Hercegovine i i stvara neravnotežu u odnosu na Nacrte zakona koji se već nalaze u proceduri u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Sramotan primjer prevladavanja interesa duhanske industrije

Odredbe Zakona su neefikasne, nedovoljno objašnjene i nemoguće za implementaciju - upravo onakve kakve odgovaraju duhanskoj industriji, čiji cilj je unazaditi kontrolu duhana i stvoriti pogodne uslove za što veću prodaju i korištenje njihovih, po zdravlje štetnih proizvoda. U obzir nisu uzete ni preporuke za implementaciju Člana 8 Okvirne konvencije o kontroli duhana koje osim što ne govore o rješenjima u smislu odvojenih prostora ili prostorija, bez obzira na izolacije i ventilacije, iste ne prepoznaju kao efektivne u zaštiti od dima. Zbog toga se svi sa pravom moramo zapitati da li poslanici štite interese velikih duhanskih kompanija ili prava i živote građana koji su ih izabrali.

Budući da ovakav Zakon nije u javno-zdravstvenom interesu već pogoduje isključivo duhanskoj industriji, ne može ga se smatrati korakom naprijed. Kao takav, on je korak nazad i mi iz Udruženja PROI ispred Partnerstva za BiH bez duhanskog dima, oštro osuđujemo ovakav postupak Skupštine Brčko distrikta, te zahtijevamo novi, progresivniji Zakon koji će biti uskađen sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana kao i svim ostalim međunarodnim pravnim dokumentima, kako bi se stvarno napravio korak naprijed i zaštitilo zdravlje građana.

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija