Upravo na današnji dan prije dvije godine, Udruženje PROI je predstavilo kampanju “Smeta Mi”. Ova kampanja je postala prva velika javna kampanja u Bosni i Hercegovini koja adresira problem upotrebe duhanskih proizvoda i posrednog pušenja i zagovara za usvajanje sveobuhvatnih zakona u ovoj oblasti.

Danas se širom  svijeta obilježava Dan bez cigarete, koji je pokrenut upravo u Bosni i Hercegovini davne 1980. od strane studenata medicine iz Tuzle. Cilj  pokreta je bio smanjenje i prevencija pušenja među omladinom.

BiH spada u zemlje sa visokim postotkom pušača, kako u populaciji mladih tako i odraslih, a također je izuzetno visok broj pasivnih pušača. Alarmantni podatci su prisutni kod svih grupa stanovništva, kako na javnim mjestima tako i u privatnim prostorima. Istraživanja su pokazala da je skoro 60% odraslog stanovništva svakodnevno izloženo duhanskom dimu na radnom mjestu, kao i skoro 90% dječaka i djevojčica koji su izloženi pasivnom pušenju na javnim mjestima. Svake godine, više od 8,300 građana/ki izgubi život zbog bolesti direktno uzrokovanih duhanskim dimom.

Upravo na današnji dan prije dvije godine, Udruženje PROI je predstavilo kampanju “Smeta Mi”. Ova kampanja je postala prva velika javna kampanja u Bosni i Hercegovini koja adresira problem upotrebe duhanskih proizvoda i posrednog pušenja i zagovara za usvajanje sveobuhvatnih zakona u ovoj oblasti.

Tokom implementacije kampanja je dobila jaku podršku stanovništva i postala jedna od najuspješnjih kampanja potaknutih od strane civilnog društva, koju putem socijalnih mreža prati preko 16.000 ljudi, od kojih je 200 učestvovalo u selfie kampanji #SmetaMi, a 8.600 osoba su potpisale peticiju za potpunu zabranu pušenja na javnim mjestima. Ova inicijativa je dala glas hiljadama građana, koji godinama očekuju od vlade da djeluje u interesu građana, a ne u interesu duhanske industrije. Jedan od zahtjeva je i da hitno donesu novi sveobuhvatni zakoni o kontroli duhana koji je trenutno u zakonskoj proceduri u oba entiteta, a čije usvajanje ne bi samo zaštitilo zdravlje svih građana naše zemlje, već i otvorilo vrata daljem napretku ka EU integraciji i ispunjavanju međunarodnih obaveza naše zemlje.

Stotine pojedinaca, organizacija, institucija i medija aktivno su se uključili u inicijativu i imali jaki uticaj na trenutni progres na polju kontrole duhana u BiH. Danas će PROI zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH i organizacijama iz Partnerstva za BiH bez duhanskog dima, dodjeliti priznanja organizacijama i pojedincima za izvanredan doprinos u stvaranju zdravog okruženja bez duhanskog dima u BiH za 2018 godinu. Dobitnici  su odabrani od strane predstavnika civilnog društva - članova Odbora za nagrade Partnerstva za BiH bez duhanskog dima, i to u osam različitih kategorija.

Ceremonija dodjele priznanja biće upriličena tokom Smoke-Free prijema u Sarajevu, koje PROI organizira u restoranu “Druga Kuća” u saradnji sa Zavodom za Javno Zdravstvo FBIH, Svjetskom bankom i Švicarskom ambasadom. Ovakav događaj se po prvi put organizuje u Bosni i Hercegovini s ciljem da se istaknu mnogobrojne prednosti i isplativost održavanja zabava bez duhanskog dima i da se motiviraju ugostitelji na kreiranje zdravog okruženja u njihovim objektima, pružajući podršku novim zakonskim rješenjima u kontroli duhana. Mjesto na kojem se održava događaj će biti potpuno slobodno od duhanskog dima, a gosti će uživati ​​uz jazz&blues melodije grupe “Sunday stories”.

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija