Smeta li tebi? Podrži našu kampanju i nastojanja da se uvede novi zakon o kontroli duhana i zaštiti zdravlje svih nas.

Novi zakon o kontroli i ograničenoj upotrebu duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH koji predviđa niz progresivnih i širom svijeta dokazano efektivnih mjera za smanjenje svih štetnih posljedica pušenja i izloženosti duhanskom dimu uskoro ide na javnu raspravu.
 
U ovim ključnim momentima važno je da prepoznamo važnost i nužnost ovakvog zakona za dobrobit svih nas.
 
Pokaži i ti svoju podršku, uključi naš logo na svoju sliku profila i time uputi poruku drugima i pozovi i njih da javno daju svoju podršku. 
 
 
To možete učiniti jednostavnim klikom na link ovdje.
 
Zašto je potreban novi zakon? Ako želiš saznati više zbog čega je novi zakon o kontroli duhana nužan u FBiH, pogledaj našu infografiku.
 
 

Ova web stranica izrađena je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva
odgovornost Udruženja PROI i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

EUOvaj projekat finansira Evropska unija