BAT je jedna od najvećih duhanskih kompanija u svijetu i zauzima oko 11% globalnog duhanskog tržišta. Zasnovano na učešću u tržištu i činjenici da duhan ubija oko 6 miliona ljudi godišnje u svijetu, BAT je kompanija koja je odgovorna za oko 660 000 smrtnih slučajeva godišnje – što je broj koji je veći od populacije nekih zemalja, na primjer Islanda ili Barbadosa.

Milioni ljudi godišnje razviju različita oboljenja povezana sa konzumacijom duhana ili izloženosti pasivnom pušenju, kao i radu na uzgoju duhana i proizvodnjom duhanskih proizvoda. Na primjer, BAT kompanije su priznali izrabljivanje djece u svojim tvornicama. Ova djeca su naročito ranjiva i podložna bolesti koja se naziva i Zelena duhanska bolest (Green Tobacco Sickness - GTS), a uzrokuje ju prevelika apsorpcija nikotina kroz kožu prilikom obrade mokrih listova duhana.

Unatoč uspješnim naporima da se smanji prevalenca pušenja u mnogim ekonomski razvijenim zemljama, ova prevalenca na globalnom nivou i dalje nastavlja da raste.

Kompanije poput ove samo prebacuju svoj fokus u zemlje gdje duhanska industrija nije regulisana, naročito je tu riječ o zemljama sa ekonomskim problemima.

U ovim zemljama duhanske kompanije nastavljaju svoje zloglasne marketinške trikove koji su zabranjeni u razvijenim zemljama i tako kreiraju nove generacije ovisnika o duhanskim proizvodima. 71% ukupne ostvarene prodaje BAT kompanije dolazi upravo sa ovih tržišta. Dalje, oni nastavljaju sa marketinškim strategijama usmjerenim ka djeci unatoč svim poznatim štetnostima i upozorenjima.

Pušenje ubija polovinu pušača i procijenjeno je da će otprilike 1 bilion ljudi stradati kao direktna posljedica duhanske epidemija u 21. stoljeću.

Potrebno je reagovati odmah kako bi se suočili sa ovom epidemijom, neophodno je da vlade širom svijeta implementiraju zakone o kontroli duhana, zasnovane na brojnim dokazima o štetnosti, a kako bi spriječili kreiranje novih generacija ovisnika. Naposlijetku, moramo razviti svijest građana o mnoštvu načina na koje duhanska industrija šteti našem zdravlju, zajednici i okolišu.

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija