Okvirna konvencija Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana, koja ove godine slavi 15. godišnjicu usvajanja - globalni je sporazum o zdravlju koji zagovara kontrolu proizvodnje, prodaje i upotrebe duhana kao jednog od načina smanjenja bolesti povezanih s duhanom, smrtnosti, ugrožavanja okoliša i siromaštva širom svijeta. Uprkos tome, neke od UN agencija - potpisnica Konvencije još uvijek direktno ili indirektno angažuju kompanije koje sarađuju sa duhanskom industrijom ili su pod njenim uticajem.

Ni zabrinjavajući podaci izvještaja SZO i UNDP-a koji procjenjuju da bi ovog stoljeća moglo umrijeti do milijardu ljudi od bolesti povezanih s duhanom ne utiču na prestanak saradnje nekih UN agencija sa duhanskom industrijom. Napominjemo da trenutno više od sedam miliona ljudi godišnje umre zbog upotrebe duhana.

 

Član 5.3 Konvencije zahtijeva da strane u ugovoru osiguraju da se njihova politika javnog zdravstva zaštiti "od komercijalnih i drugih nadležnih interesa duhanske industrije". Član se zasniva na ideji da postoji osnovni i neosporni sukob između interesa duhanske industrije i interesa javnog zdravstva. Već 2008. godine izrađene su smjernice za efikasno provođenje člana 5.3, ali napori industrije su i dalje nažalost uspješni.

 

U protekle dvije godine okončan je ugovor sa duhanskim firmama u Evropskoj uniji, a UN Global Compact (UNGC) - inicijativa za angažovanje kompanija "za usklađivanje strategija i operacija sa univerzalnim načelima o ljudskim pravima, radnom okruženju i antikorupciju"- odlučili su da iz svojih partnera isključe preduzeća koja "ostvaruju prihode od proizvodnje i / ili promocije duhana".
 

Prema Sekretarijatu SZO-a, do danas, samo Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Svjetska banka, SZO, UNCG i UN-ov dečiji fond (UNICEF) imaju politiku za sprječavanje uplitanja od duhanske industrije. Međunarodna organizacija rada (ILO) takođe trenutno razmatra uslove saradnje sa ovim kompanijama, naročito iz perspektive dječijeg rada, pošto se industrija u velikoj mjeri oslanja na njene proizvodne procese.

 

Izvor: https://news.un.org/en/story/2018/08/1017582


 

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija