Zbog nedavnog Samita ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona „Finansijska stabilnost regiona u novom globalnom okruženju“ koji je održan od 16. do 17. juna u Crnoj Gori i činjenice da je samit djelimice bio finansiran od strane duhanske industrije (Japan Tobacco International) koja je pored toga isti iskoristila i za zagovaranje svojih profitnih interesa, 37 nevladinih organizacija / članica Partnerstva za BiH bez duhanskog dima uputilo je danas apel predstavnicima institucija BiH iz oblasti ekonomije i finansija koji su učestvovali na istom.

Na samitu na kojem se razgovaralo o perspektivama i izazovima ekonomije u regionu prisustvovali su pored ostalih i predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

“Nedopustivo je da duhanska industrija finansira ovakve događaje”

Članice Partnerstva za BiH bez duhanskog dima uputile su apele predstavnicima institucija BiH, Federacije BiH i Republike Srpske koji su učestvovali na samitu, a među kojima su: Jelka Miličević, ministrica finansija Federacije Bosne i Hercegovine, Zoran Tegeltija, ministar finansija Republike Srpske, Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i dr. Senad Softić - guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine. Također, u cilju skretanja pažnje na nedopustivost učešća predstavnika institucija na ovakvim događajima, apeli su poslani i premijeru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću, kao i predsjednici Vlade Republike Srpske Željki Cvijanović.

Kršenje Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije

U apelima je posebno naglašeno kršenje Člana 5.3 Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije. “Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Bosna i Hercegovina ratifikovala je 2009. godine i prema njoj ima međunarodnu pravnu obavezu. Ova Konvencija obavezuje Bosnu i Hercegovinu na odbijanje partnerstva sa duhanskom industrijom, a svaka interakcija sa duhanskom industrijom treba da bude sprovedena na takav način da se izbjegne stvaranje utiska o realnom ili potencijalnom partnerstvu ili saradnji, koja rezultuje iz, ili se dešava na račun takve interakcije. Države potpisnice ne smiju da odobravaju, podržavaju, stvaraju partnerstva i učestvuju u aktivnostima duhanske industrije, koje se opisuju kao društveno odgovorne”, stoji između ostalog u apelima.

“Više puta ponovljena i manipulativna arugmentacija duhanske industrije”

U apelima je naglašen i stav duhanske industrije o crnom tržištu duhanskim proizvodima i teza o povezanostima istog sa povećanjem akciza na duhanske proizvode. Ova teza naglašena je i u toku samita, što, kako ističu iz Partnerstva za BiH bez duhanskog dima nije nimalo iznenađujuće i predstavlja nešto što je više puta viđeno u mnogim zemljama svijeta.

“Na samitu je, pored ostalog, više puta naglašavan gorući problem crnog tržišta duhanskih proizvoda koji oštećuje budžete država. Ovaj ’gorući problem’ vješto je prikazan od strane duhanske industrije kao navodna posljedica povećanja akciza na duhan. Međutim, istraživanja su pokazala da je povećanje akciza na duhan efikasna mjera kontrole duhana i da se crno tržište veže za nivo korupcije i snagu primjene zakona, a ne za povećanje akciza, kako to duhanska industrija predstavlja,” poručili su iz Udruženja PROI koje više godina radi u oblasti kontrole duhana i zagovara za efikasne i sveobuhvatne zakone o kontroli duhana.

Udruženje PROI iniciralo je stvaranje Partnerstva za BiH bez duhanskog dima u okviru projekta “Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana” kojeg finansira Europska unija u iznosu od 157,600.00 EUR. Partnerstvo je inicirano u svrhu realizacije kampanje zagovaranja za promjenu, usklađivanje i implementaciju zakona za kontrolu duhana.

“Već su jasne posljedice ovakvih događaja koji bivaju finansirani i iskorišteni od strane duhanske industrije. Te posljedice su vidljive kroz medijsko prikazivanje ove teme i provlačenje teze o tome kako zbog rasta akciza i maloprodajnih cijena duhanskih proizvoda dolazi do rasta crnog tržišta i oštećivanja budžeta Bosne i Hercegovine. Tome u prilog idu i nedavne izjave učesnika samita o tome kako povećanje akciza dovodi do rasta crnog tržišta koje su se pojavile u medijima. Sve ovo ima za cilj stvaranje negativne atmosfere i zagovaranja protiv povećanja akciza koje zapravo predstavljaju dokazanu efikasnu i poželjnu mjeru koja širom svijeta daje pozitivne rezultate u smanjenju prevalence pušenja i svih štetnih posljedica koje se vežu za pušenje i pasivno pušenje,” poručili su iz Udruženja PROI.

Iz ovog udruženja naglasili su i kako je argumentacija o akcizama i crnom tržištu bila vidljiva i do sada kroz reakcije predstavnika industrije na novi Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH koji ni na koji način ne uređuje pitanje akciza, što je još jedan dokaz o argumentaciji koja je unaprijed pripremljena i koja se koristi u cilju predstavljanja “društvene odgovornosti” duhanske industrije koja zapravo navodno “pozitivno doprinosi državnom budžetu i koja želi da bude partner u borbi crnog tržišta.

Duhanska industrija je dio problema crnog tržišta, a ne dio rješenja

Kako navode iz Partnerstva za BiH bez duhanskog dima, postoje čvrsti dokazi u brojnim zemljama koji ukazuju da duhanska industrija zapravo aktivno učestvuje u crnom tržištu, dok istovremeno zagovara svoj stav da je protiv istog predstavljujući se kao “društveno odgovorna industrija koja brine o državnim budžetima.”

U navedenim apelima, posebno je istaknuta činjenica o troškovima država koji nastaju kao posljedica pušenja i pasivnog pušenja.

“Sve institucije i njihovi uvaženi predstavnici iz sektora ekonomije i financija koji su učestvovali na navedenom samitu moraju se zapitati i istaknuti koliko novca države gube zbog zdravstvenih, ekonomskih i ekoloških posljedica koje proizlaze iz proizvoda ove industrije,” naglasili su iz Partnerstva za BiH bez duhanskog dima izrazivši nade i vjeru da će institucije prepoznati ovo značajno pitanje i ubuduće izbjegavati učešće na događajima koje finansira duhanska industrija.

Partnerstvo za BiH bez duhanskog dima je neformalna saradnja nevladinih, vladinih i biznis organizacija za zaštitu zdravlja stanovništva BiH kroz javno zagovaranje i uticanje na izmjenu politike kontrole duhana kako bi se zaštitila osnovna ljudska prava u BiH. Partnerstvo je osnovano u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana“ koji finansira Europska unija kroz Europski instrument za demokraciju i ljudska prava u iznosu od 157,600.00 EUR.

Apele možete preuzeti ovdje:

Apel Jelki Miličević

Apel Zoranu Tegeltiji

Apel Miri Džakuli

Apel Senadu Softiću

Apel Fadilu Novaliću

Apel Željki Cvijanović

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija