Apel Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva, Vladi FBiH i kantonalnim vladama

Apel Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva, Vladi FBiH i kantonalnim vladama

10.08.2020.

Uoči hitnog radnog sastanka Vlade FBiH sa kantonalnim premijerima i drugim institucijama zbog širenja koronavirusa, Udruženje PROI zajedno sa 39 članica Partnerstva za BiH bez duhanskog dima uputio je apel Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva, Vladi FBiH i kantonalnim vladama, urgirajući na neophodnost poduzimanja hitnih mjera po pitanju usvajanja zakonske regulative o kontroli duhana, kako bi se što više spriječili kobni ishodi uzrokovani trenutnom pandemijom COVID-19.

11. godišnjica ratificiranja Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije

11. godišnjica ratificiranja Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije

13.07.2020.

Bosna i Hercegovina je 10. jula 2009. godine ratificirala Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije (FCTC). Cilj Konvencije je zaštititi sadašnje i buduće generacije od razornih zdravstvenih, socijalnih, ekoloških i ekonomskih posljedica upotrebe duhana i izlaganja duhanskom dimu. Ovom ratifikacijom država je preuzela međunarodnu pravnu obavezu da efikasno zaštiti svoje stanovništvo od posljedica konzumiranja duhanskih proizvoda.

PRLJAVA ISTINA O FILTERIMA CIGARETA - NAJVEĆIM ZAGAĐIVAČIMA OKOLINE

PRLJAVA ISTINA O FILTERIMA CIGARETA - NAJVEĆIM ZAGAĐIVAČIMA OKOLINE

08.02.2019.

PLASTIČNE slamke i vrećice već su neko vrijeme neprijatelj broj 1 u zaštiti zdravog okoliša, a neke države, odlučile su ih zabraniti. Međutim, još jedan neprijatelj se pojavio na sceni – opušci cigareta.

APEL nevladinih organizacija vladama BiH povodom Dana bez cigareta

APEL nevladinih organizacija vladama BiH povodom Dana bez cigareta

31.01.2019.

Pušenje duhana je vodeći faktor rizika za veliki broj nezaraznih bolesti. Duhanski dim ubija šest miliona ljudi svake godine i povećava rizik nastanka bolesti srca, infarkta i moždanog udara, oboljenja disajnih puteva, raka pluća i drugih malignih bolesti. Izloženost duhanskom dimu u zagađenom radnom i javnom prostoru i kod nepušača može da izazove mnoge maligne bolesti, bolesti srca ili bolesti pluća.

APEL - Odluka za odgađanje povećanja cijena cigareta je neprihvatljiva

APEL - Odluka za odgađanje povećanja cijena cigareta je neprihvatljiva

20.12.2018.

Povodom 161. sjednice Vijeća ministara 13.12.2018. god. na kojoj je usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH kojim je uveden moratorij na dalje povećanje cijena cigareta u našoj zemlji, PROI upućuje apel.

PROI: Povećanje cijena cigareta je zaštita zdravlja građana

PROI: Povećanje cijena cigareta je zaštita zdravlja građana

12.10.2018.

Povodom informacije da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan za 2019. godinu, te da će na taj način doći do poskupljenja cigareta, Udruženje PROI želi da pozdravi ovu odluku, jer pohvalna stopa rasta akciza na duhan čini Bosnu i Hercegovinu pozitivnim primjerom u regiji

Švicarskoj vladi upućeno pismo sa zahtjevom za ratifikaciju Okvirne konvencije o kontroli duhana

Švicarskoj vladi upućeno pismo sa zahtjevom za ratifikaciju Okvirne konvencije o kontroli duhana

05.10.2018.

Pismo upućeno predsjedniku Švicarske Alainu Bersetu sa zahtjevom da se da prioritet zdravlju građana nad komercijanim interesima duhanske industrije, te da se bez daljeg odlaganja ratificira Okvirna konvencija o kontroli duhana i Protokol o nedozvoljenoj trgovini duhanskih proizvoda, je uputila inicijativa ASH (Action on Smoking and Health) koju podržava 106 organizacija iz cijelog svijeta, među kojima su PROI i Udruženje za prevenciju ovisnosti Narko-Ne.

Apel za potpuno ograničenje upotrebe duhana unutar vaspitno-obrazovnih ustanova

Apel za potpuno ograničenje upotrebe duhana unutar vaspitno-obrazovnih ustanova

20.09.2018.

Povodom sve veće prisutnosti duhanskog dima u svim prostorijama vaspitno-obrazovnih ustanova, 40 nevladinih organizacija članica Partnerstva za BiH bez duhanskog dima uputilo je apel Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u kojem se insistira na potpunom ograničenju upotrebe duhana unutar svih vaspitno-obrazovnih ustanova.

Borba protiv razarajućih efekata duhana može se dobiti samo ako je UN ujedinjen

Borba protiv razarajućih efekata duhana može se dobiti samo ako je UN ujedinjen

31.08.2018.

Okvirna konvencija Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana, koja ove godine slavi 15. godišnjicu usvajanja - globalni je sporazum o zdravlju koji zagovara kontrolu proizvodnje, prodaje i upotrebe duhana kao jednog od načina smanjenja bolesti povezanih s duhanom, smrtnosti, ugrožavanja okoliša i siromaštva širom svijeta. Uprkos tome, neke od UN agencija - potpisnica Konvencije još uvijek direktno ili indirektno angažuju kompanije koje sarađuju sa duhanskom industrijom ili su pod njenim uticajem.

PROI:  Odluka za odgađanje povećanja cijena cigareta je neprihvatljiva

PROI: Odluka za odgađanje povećanja cijena cigareta je neprihvatljiva

12.07.2018.

Povodom sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO BiH), 10.7.2018.god. na kojoj je usvojen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH kojim se predlaže uvođenje moratorija na povećanje cijena cigareta u našoj zemlji, Partnerstvo za BiH bez duhanskog dima i PROI uputili su apel predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću.

PROI na akciji “Smeta Mi” povodom 9. godišnjice ratificiranja Okvirne konvencije o kontroli duhana

PROI na akciji “Smeta Mi” povodom 9. godišnjice ratificiranja Okvirne konvencije o kontroli duhana

10.07.2018.

Danas, na 9. godišnjicu ratificiranja Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije Udruženje PROI je organizovalo uličnu akciju “Smeta Mi” na Vilsonovom šetalištu u cilju podsjećanja na obaveze preuzete ovim sporazumum. Okvirna konvencija je pravno obavezujući ugovor koji zahtijeva od zemljeda provode efikasne mjere kako bi se smanjila upotreba duhana i izloženost duhanskom dimu. Kada se učinkovito provodi, Konvencija je moćan alat za smanjenje razornih posljedica upotrebe duhanskih proizvoda na zdravlje, život i ekonomije.

Vlada FBiH usvojila Prijedlog zakona o kontroli duhana

Vlada FBiH usvojila Prijedlog zakona o kontroli duhana

05.07.2018.

U ime 40 nevladinih organizacija ispred Partnerstva za BiH bez duhanskog dima i Udruženja PROI pozdravljamo odluku Vlade za usvajanje Prijedloga zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH. Prijedlog zakona usvojen je danas na sjednici Vlade FBiH.

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija