Kreirana je javno dostupna mapa koja će svima koji to žele pomoći da pronađu javne lokacije slobodne od duhanskog dima, bilo da se radi o kafićima, restoranima, hostelima i hotelima, frizerskim salonima ili drugim objektima.
 
Mapu lokacija bez duhanskog dima možete pronaći ispod (mapa se kontinuirano nadopunjuje).
 
 

Ukoliko znate neku javnu lokaciju koja je slobodna od duhanskog dima i želite nam pomoći u označavanju i promoviranju istih, možete nam se javiti na smetami.ba@gmail.com ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.

Ova web stranica izrađena je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva
odgovornost Udruženja PROI i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

EUOvaj projekat finansira Evropska unija