Mapa lokacija bez duhanskog dima

Mapa lokacija bez duhanskog dima

Sa ciljem promoviranja i označavanja javnih lokacija slobodnih od duhanskog dima, započeli smo kreiranje mape takvih lokacija.

Ova web stranica izrađena je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva
odgovornost Udruženja PROI i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

EUOvaj projekat finansira Evropska unija