Kampanja "Smeta Mi" dio je projekta „Ostvarivanje ljudskih prava  i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana“ koji je pokrenut sa ciljem doprinosa promociji i zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u oblasti ekonomskih, društvenih i kulturnih prava kroz naglašavanje prava na životni standard koji omogućava zdravlje i blagostanje.

Naš cilj je ojačati funkcionalne i koordinirane mehanizme zaštite od razarujućih zdravstvenih, društvenih, ekoloških i ekonomskih posljedica konzumiranja duhana i izloženosti duhanskom  dimu u Bosni i Hercegovini.
 

 

Ova web stranica izrađena je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva
odgovornost Udruženja PROI i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

EUOvaj projekat finansira Evropska unija