PROI: Odluka za odgađanje povećanja cijena cigareta je neprihvatljiva

Povodom sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO BiH), 10.7.2018.god. na kojoj je usvojen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH kojim se predlaže uvođenje moratorija na povećanje cijena cigareta u našoj zemlji, Partnerstvo za BiH bez duhanskog dima i PROI uputili su apel predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću.

  Više  

PROI na akciji “Smeta Mi” povodom 9. godišnjice ratificiranja Okvirne konvencije o kontroli duhana

Danas, na 9. godišnjicu ratificiranja Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije Udruženje PROI je organizovalo uličnu akciju “Smeta Mi” na Vilsonovom šetalištu u cilju podsjećanja na obaveze preuzete ovim sporazumum. Okvirna konvencija je pravno obavezujući ugovor koji zahtijeva od zemljeda provode efikasne mjere kako bi se smanjila upotreba duhana i izloženost duhanskom dimu. Kada se učinkovito provodi, Konvencija je moćan alat za smanjenje razornih posljedica upotrebe duhanskih proizvoda na zdravlje, život i ekonomije.

  Više  

Vlada FBiH usvojila Prijedlog zakona o kontroli duhana

U ime 40 nevladinih organizacija ispred Partnerstva za BiH bez duhanskog dima i Udruženja PROI pozdravljamo odluku Vlade za usvajanje Prijedloga zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH. Prijedlog zakona usvojen je danas na sjednici Vlade FBiH.

  Više  

Predstavnici institucija ponovo na kontraverznom Samitu finansiranom od strane duhanske industrije

Bez obzira na prošlogodišnje reakcije i obećanja, predstavnici vlasti iz BiH su i ove godine učestvovali na regionalnom samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava finansiranom od strane duhanske industrije. Na ovaj način institucije su ponovo prekršile obaveze preuzete ratifikacijom Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije, koja ovakvu interakciju predstavnika vlasti i duhanskih kompanija prepoznaje kao nedopustiv sukob interesa i prijetnju za efikasne mjere kontrole duhana.

  Više  

Usvojena deklaracija o ljudskim pravima u svijetu bez duhana

Deklaracija usvojena na 17. Svjetskoj konferenciji o duhanu ili zdravlju u Cape Townu 9. Marta 2018. godine. Učesnici 17. Svjetske konferencije o duhanu ili zdravlju, koji su se sastali u Cape Townu, Južna Afrika, 7. i 9. marta 2018., i organizacije civilnog društva, kao i pojedinci iz cijelog svijeta, čvrsto se zalažu za promociju i zaštitu javnog zdravstva i ljudskih prava u vezi sa duhanskom epidemijom, koja svake godine ubije 7 miliona ljudi, te se slažemo sa sljedećim općim načelima i pozivamo na djelovanje kako bi postigli svijet bez duhana.

  Više  

Štetnost posrednog pušenja po djecu

Djeca su posebno ugrožena posrednim pušenjem na svim javnim mjestima jer nemaju mehanizme zaštite ni mogućnost izbora. Samo 30 minuta izloženosti duhanskom dimu je dovoljno da poveća rizik od moždanog i srčanog udara čak i kod djece. Posredno pušenje kod djece povećava rizik od velikog broja bolesti kao što su tumor mozga,  limfni tumor, leukemija, astma i bolesti nižeg respiratornog sistema. 

Ugrožena dječja prava

Svako dijete ima pravo na čist zrak bez duhanskog dima i na adekvatne i tačne informacije o tome kako može zaštititi sebe i svoje zdravlje. U Bosni i Hercegovini veliki broj djece je izložen posrednom pušenju i trenutno nemaju mogućnost izbora niti zaštite od istog. Prema Konvenciji o pravima djeteta, država ima obavezu da zaštiti dječja prava u najvećoj mogućoj mjeri kao i obavezu da osigura zdravstvenu preventivu. 

Izloženost djece

U Bosni i Hercegovini više od dvije trećine školske djece izloženo je posrednom pušenju na javnim mjestima. Zabrinjavajući podatak je i da je većina pušača u Bosni i Hercegovini počela pušiti prije svoje desete godine. Statistika pokazuje da je jedno od desetero djece u FBiH stalni pušač. Stalna izloženost posrednom pušenju je često i dodatni povod djeci da probaju cigarete.

Potpiši peticiju

Za potpunu zabranu pušenja na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Klikni ovdje i uključi se odmah!

Koalicija

Saznajte više o Partnerstvu za Bosnu i Hercegovinu bez duhanskog dima! 

 

O projektu

Saznajte više o projektu!

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

PROIOvu kampanju implementira Udruženje PROI