APEL - Odluka za odgađanje povećanja cijena cigareta je neprihvatljiva

Povodom 161. sjednice Vijeća ministara 13.12.2018. god. na kojoj je usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH kojim je uveden moratorij na dalje povećanje cijena cigareta u našoj zemlji, PROI upućuje apel.

  Više  

PROI: Povećanje cijena cigareta je zaštita zdravlja građana

Povodom informacije da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan za 2019. godinu, te da će na taj način doći do poskupljenja cigareta, Udruženje PROI želi da pozdravi ovu odluku, jer pohvalna stopa rasta akciza na duhan čini Bosnu i Hercegovinu pozitivnim primjerom u regiji

  Više  

Švicarskoj vladi upućeno pismo sa zahtjevom za ratifikaciju Okvirne konvencije o kontroli duhana

Pismo upućeno predsjedniku Švicarske Alainu Bersetu sa zahtjevom da se da prioritet zdravlju građana nad komercijanim interesima duhanske industrije, te da se bez daljeg odlaganja ratificira Okvirna konvencija o kontroli duhana i Protokol o nedozvoljenoj trgovini duhanskih proizvoda, je uputila inicijativa ASH (Action on Smoking and Health) koju podržava 106 organizacija iz cijelog svijeta, među kojima su PROI i Udruženje za prevenciju ovisnosti Narko-Ne.

  Više  

Apel za potpuno ograničenje upotrebe duhana unutar vaspitno-obrazovnih ustanova

Povodom sve veće prisutnosti duhanskog dima u svim prostorijama vaspitno-obrazovnih ustanova, 40 nevladinih organizacija članica Partnerstva za BiH bez duhanskog dima uputilo je apel Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u kojem se insistira na potpunom ograničenju upotrebe duhana unutar svih vaspitno-obrazovnih ustanova.

  Više  

Borba protiv razarajućih efekata duhana može se dobiti samo ako je UN ujedinjen

Okvirna konvencija Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana, koja ove godine slavi 15. godišnjicu usvajanja - globalni je sporazum o zdravlju koji zagovara kontrolu proizvodnje, prodaje i upotrebe duhana kao jednog od načina smanjenja bolesti povezanih s duhanom, smrtnosti, ugrožavanja okoliša i siromaštva širom svijeta. Uprkos tome, neke od UN agencija - potpisnica Konvencije još uvijek direktno ili indirektno angažuju kompanije koje sarađuju sa duhanskom industrijom ili su pod njenim uticajem.

  Više  

Štetnost posrednog pušenja po djecu

Djeca su posebno ugrožena posrednim pušenjem na svim javnim mjestima jer nemaju mehanizme zaštite ni mogućnost izbora. Samo 30 minuta izloženosti duhanskom dimu je dovoljno da poveća rizik od moždanog i srčanog udara čak i kod djece. Posredno pušenje kod djece povećava rizik od velikog broja bolesti kao što su tumor mozga,  limfni tumor, leukemija, astma i bolesti nižeg respiratornog sistema. 

Ugrožena dječja prava

Svako dijete ima pravo na čist zrak bez duhanskog dima i na adekvatne i tačne informacije o tome kako može zaštititi sebe i svoje zdravlje. U Bosni i Hercegovini veliki broj djece je izložen posrednom pušenju i trenutno nemaju mogućnost izbora niti zaštite od istog. Prema Konvenciji o pravima djeteta, država ima obavezu da zaštiti dječja prava u najvećoj mogućoj mjeri kao i obavezu da osigura zdravstvenu preventivu. 

Izloženost djece

U Bosni i Hercegovini više od dvije trećine školske djece izloženo je posrednom pušenju na javnim mjestima. Zabrinjavajući podatak je i da je većina pušača u Bosni i Hercegovini počela pušiti prije svoje desete godine. Statistika pokazuje da je jedno od desetero djece u FBiH stalni pušač. Stalna izloženost posrednom pušenju je često i dodatni povod djeci da probaju cigarete.

Potpiši peticiju

Za potpunu zabranu pušenja na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Klikni ovdje i uključi se odmah!

Koalicija

Saznajte više o Partnerstvu za Bosnu i Hercegovinu bez duhanskog dima! 

 

O projektu

Saznajte više o projektu!

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

PROIOvu kampanju implementira Udruženje PROI